новини

Новини спорт Политика култура Новини шоу икономика бизнес България

Куриер5.com

Безплатни малки обяви

Малки обяви от Стара Загора

 

Категория: Всички


Снимка Обява Контакти
Паста за зъби от Amway - Glister Пастата Glister на Amway съдържа патентованата от Acces Business Group почистваща съставка Sylodent silika, която ефективно противодейства на оцветяването по зъбите и ги почиства до блясък. Тя избелва зъбите, премахва плаката, ефикасно се бори против увреждането на зъбите от кариеси. Деликатно почиства. Освежава дъха с ментовия си вкус. Освен това изчиства зъбите до блясък, без да уврежда емайла. Избелва ги, но не променя естествения им цвят. Премахва оцветяването, предизвикано от кафе, чай, никотин. Спира кървенето на венците и намалява възможността за заболявания включително и развитието на парадонтоза. При двукратна употреба на ден опаковката е достатъчна за 1 човек за 4 месеца. Употреба: Силно концентрираната формула и активното действие на пастата налагат употребата й в изключително минимални количества. По грахово зърно на измиване, а за децата над 6 години по половин грахово зърно. Продукти Glister : Паста за зъби 50 гр. - 5 лв. Паста за зъби 150 гр. – 11 лв. Четка за зъби 5 лв. Детска четка 5 лв. Конец за зъби 10 лв. Спрей за приятен свеж дъх - 12 лв. Анти бактериална Течност Концентрат 19 лв. Иванка Пенева 0899 942 557 http://megashop-bg.info Разнообразни месечни промоции !
Контакти: 0899942557, iv.peneva_stz@abv.bg
Град: Стара Загора
Стара Загора
23.04.14г.
Иванка Пенева
0899942557, iv.peneva_stz@abv.bg
Лицензираният Професионален център за обучение “Интер Алианс” Стара Загора Ви предлага курс по Немски език за начинаещи и напреднали от І – ІV ниво . Всяко ниво обхваща 100 учебни часа и се работи по системата THEMEN AKTUELL. Ние сме езиков център с дългогодишен опит и утвърден авторитет в сферата на чуждо езиковото обучение. При нас работят квалифицирани и опитни филолози по най-новите и успешни системи за преподаване на съответния език. Сформираме малки групи (5-7 курсиста) с цел по-добрата индивидуална работа с всеки. Системата за обучение по немски език е разработена по критериите и стандартите на новата европейска езикова рамка. Използва се учебник, учебна тетрадка, аудио записи, както и допълнителни материали подбрани според нуждите и интересите на курсистите с цел по-бързото им приобщаване към езика и преодоляване на езиковата бариера при разговор. Всички учебни помагала са осигурени от нас. Бърз и ефективен начин да научите чужд език. Активно участие на курсистите в учебния процес. Вечерни, дневни, съботно-неделни групи! Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график, оптимално съобразен с Вашите възможности и потребности. За да откликнем на персоналните нужди на всеки един от Вас, без да се налага да жертвате от служебните ангажименти или личните Ви планове! След всяко завършено ниво на обучение, центърът издава заверено легитимно удостоверение за придобитите знания, сертифицирано към МОН . Заповядайте на адрес: гр. Стара Загора, бул.” Цар Симеон Велики” 96, вх.Б, ет.1, /масивната кооперация до бизнес-входа на Верея, с-у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470, interalliance_stz@abv.bg, skype: interalliance_stz,http://interalliancestz.alle.bg , http://www.interalliance.bg
Контакти: 0895622470, interalliance_stz@abv.bg
Град: Стара Загора
Стара Загора
23.04.14г.
Интер Алианс
0895622470, interalliance_stz@abv.bg
Частен детектив-Детективска агенция Фокс Извършва цялостни разследвания- Предлага пълен набор от детективски услуги-изневери фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани личности.Разполага с най-съвремената аудио, видео и др.специализирана техника за оптимален доказателствен материал! Успеваемоста да откриете цялата истина Ви е гарантирана с високо квалифицирани частни детективи ,които са бивши служители на МВР с дългогодишен опит! Дейността на агенцията се извършва на територията на цяла България! Професионализъм,бързина,коректност, достоверност и защита личната информация е основното ни мото! Контакти: 0888400413,0897024504 http://chasten.detektiv-fox.com E-mail:fox@detectiv-bg.com Детективска Агенция Фокс-основател на „Детективска Колегия“ Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
Контакти: 0888400413,
Град: Стара Загора
Стара Загора
16.04.14г.
Детективска Агенция Фокс
0888400413,
ИНТЕР АЛИАНС – доказан лидер в езиковото и компютърното обучение – вече 15 години предлага на своите клиенти максимално качествено, гъвкаво и ефективно обучение по Английски, Немски, Френски, Испански, Италиански, Руски, Гръцки, Турски, Чешки, Холандски, Норвежки, Шведски , Японски, Китайски и други европейски и редки езици. Компютърно обучение: Word, Excel, Power point, Access, Photoshop, CorelDraw, AutoCad, ArchiCad, 3DStudioMax, WebDesign, SolidWorks, Adobe Illustrator, InDesing и др Професионални обучения: Счетоводство, ТРЗ и Личен състав, Валутен касиер,Офис-асистент , Екскурзоводи, Аниматори. Работим с доказано ефективни учебни системи и високо квалифицирани преподаватели. Предлагаме обучение в малки групи в удобно за Вас време: дневни, вечерни, съботно-неделни варианти. Предлагаме и индивидуално обучение, по график съобразен с Вас. След успешно приключване на курса, издаваме сертификат по образец на МОН и Европейската езикова рамка. Преференциални цени и отстъпки за корпоративни,фирмени обучения. За повече информация заповядайте при нас на адрес: гр. Стара Загора, бул.” Цар Симеон Велики” 96, вх.Б, ет.1 /В масивната кооперация до бизнес-входа на Верея, с/у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470, interalliance_stz@abv.bg, skype: interalliance_stz., http://interalliancestz.alle.bg, http://www.interalliance.bg
Контакти: 0895622470, interalliance_stz@abv.bg
Град: Стара Загора
Стара Загора
11.04.14г.
Интер Алианс
0895622470, interalliance_stz@abv.bg
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес. 2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово и по дневно 3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка 4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и приятели 5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство 6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството алкохол, наркотици, хазарт 7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право. 8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие. http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
Контакти: 0888112075, office@detectivebg.com
Град: Стара Загора
Стара Загора
08.04.14г.
Румен Радев
0888112075, office@detectivebg.com
"ИЗКУПУВАНЕ" на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , АД , ЕАД и Събирателни Дружества ! Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие ! Освобождаваме от Длъжност и Солидарна Отговорност за 1 ЧАС ! Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна по Обстоятелствата ! Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба. Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител , Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи ! Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем ! Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес сектори и региони на страната. НОВЕ КОНСУЛТ ВТ гр.Велико Търново ул. Цанко Церковски №39 +359 884 57 80 53 +359 877 37 20 83 http://kupuvamefirmi.run-bg.com Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
Контакти: 0884578053 , 0877372083, noveconsult@abv.bg
Град: Стара Загора
Стара Загора
05.04.14г.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
0884578053 , 0877372083, noveconsult@abv.bg
Професионални ВиК ремонти и Електро услуги с посещение на място от квалифицирани електротехник и водопроводчик. Електроуслуги - отстраняване на повреди, монтаж и поддръжка на контакти, ключове, осветителни тела, ел. табла, предпазители, бойлери и др. ВиК услуги – откриване и отстраняване на течове, монтаж и подмяна на водопроводна инсталация, душ батерии, смесители, кранове, меки връзки, водомери, аксесоари за баня, тоалетни казанчета и др Отпушване на канали, сифони, тоалетни чинии. Коректност и качество на добри цени! В градовете: София, Пловдив, Русе, Варна, Бургас, Стара Загора, Сливен. Тел.0878 294488
Контакти: 0878 294488,
Град: Стара Загора
Стара Загора
04.04.14г.
Услуги
0878 294488,
"ИЗКУПУВАНЕ" на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , АД , ЕАД и Събирателни Дружества ! Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие ! Освобождаваме от Длъжност и Солидарна Отговорност за 1 ЧАС ! Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна по Обстоятелствата ! Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба. Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител , Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи ! Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем ! Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес сектори и региони на страната. НОВЕ КОНСУЛТ ВТ гр.Велико Търново ул. Цанко Церковски №39 +359 884 57 80 53 +359 877 37 20 83 http://kupuvamefirmi.run-bg.com Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
Контакти: 0884578053 , 0877372083, nove_consult@abv.bg
Град: Стара Загора
Стара Загора
03.04.14г.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
0884578053 , 0877372083, nove_consult@abv.bg
Частен детектив-Детективска агенция Фокс Извършва цялостни разследвания- Предлага пълен набор от детективски услуги-изневери фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани личности.Разполага с най-съвремената аудио, видео и др.специализирана техника за оптимален доказателствен материал! Успеваемоста да откриете цялата истина Ви е гарантирана с високо квалифицирани частни детективи ,които са бивши служители на МВР с дългогодишен опит! Дейността на агенцията се извършва на територията на цяла България! Професионализъм,бързина,коректност, достоверност и защита личната информация е основното ни мото! Контакти: 0888400413,0897024504 http://chasten.detektiv-fox.com E-mail:fox@detectiv-bg.com Детективска Агенция Фокс-основател на „Детективска Колегия“ Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
Контакти: 0888400413,
Град: Стара Загора
Стара Загора
03.04.14г.
Детективска Агенция Фокс
0888400413,
Препишете лесно на изпит с химикал с невидимо мастило. Открийте най-лесния и евтин начин да преписвате на изпит, без да ви засекат. Никой не подозира, че химикалът в ръката ви е всъщност решението на изпита и края на вашите притеснения! При осветяване на невидимия текст написан с UV мастило, той става видим и ясно четлив за човешкото око. UV светлината e трудно забележима от околните. http://www.gadgetstore.ovo.bg Skype: marti_1987 Мтел: 0883 33 88 92 Виваком: 0878 33 88 72
Контакти: 0883338892, c790aae9@opayq.com
Град: Стара Загора
Стара Загора
17.03.14г.
Gadget Store
0883338892, c790aae9@opayq.com
Набират се жени – склад за цветя, заплащане 6,31 паунда на час, 8 часа работен ден 6 дни в седмицата. Изискване начално ниво на английски език. Квартирата е подсигурена но всеки работник си я заплаща. Мъже за складове на Теско- пакетаж, пикери, заплащане 6,31 на час 8-10 часа работен ден, изисква се начално ниво на английски език, подсигурена квартира но се заплаща от работника. Работните места са дългосрочни, моля само заинтересовани хора да се свързват с нас.
Контакти: 0886382463, simos12@abv.bg
Град: Стара Загора
Стара Загора
07.02.14г.
миро
0886382463, simos12@abv.bg
Vous Etes Интердит Банковской ГЭ по Vous мусорной дю кредит ла Banque Parce Que VOTRE кредитных пе Repond выражает свое Leurs Normes? Vous rêvez де posséder Votre Propre Мезон, Маис на Vous мусорной ООН прет hypothécaire причиной d'ООН кредитных insuffisant? уоиз aviez Besoin d'Argent залить augmenter Votre activité. Que Vous ayez ЕС де тормозит де Paiement explicables, ип сюр endettement, ип развод НУ ипе Perte d'амплуа НУ autres.Vous pourriez Avoir ипе Deuxieme шанс а.е. Креди particulier.je суис ООН финансист Privé. JE Fais де кредиты предпри Particulier AUX Personnes ан difficultés financières др. способны де rembourser ла Сомма emprunter. MES условия де прет Sont простейших и др. Bien déterminée s.Mon прет начать исключении из 1,000 € jusqu'à 9.000.000 € др. ле échéances seront fixées Selon Votre бюджет mensuel. си уоиз Avez де Projets à réaliser НУ си уоиз êtes ан difficultés financière Вы можете оплатить мне контактер номинальной почте: martinez00augustin@gmail.com
Контакти: , martinez00augustin@gmail.com
Град: Стара Загора
Стара Загора
28.01.14г.
martinez
, martinez00augustin@gmail.com
Kredit-Angebot in der kurzen Frist Guten Morgen meine Damen & Mrs. Ich bin ein Individuum eine sehr große Kapital komplett ausgestattet So haben insbesondere in Italien, der Schweiz, Kanada, Belgien, Spanien, Frankreich, überall auf der Welt bieten Ihnen ein Darlehen in Höhe von € 3.000 bis € 7,000000 für jede Person in der Lage, es mit Zinsen zurückzahlen in Höhe von 3% pro betroffene Person geschrieben werden, nicht die Person ernst abtenir Kopf-Ausgaben, die nicht für Ordner bitten. Die Kosten für die Prämien-und Ordner-Überweisungen werden von uns getragen werden. Nur ehrlich und zuverlässig. Ich Darlehen Geld in diesen Bereichen - Finanz-Darlehen - Home Loan - Kredit Investitions - Autokredit - Schuldenkonsolidierung - Rückkauf von Kredit - Persönliche Darlehen abgelegt Kontakt so früh wie heute bekannt gemacht und den Geldbetrag, den Sie zahlen möchten. Ich bin bereit, meinen Kunden in 72 Stunden nach Eingang Ihrer Bewerbung zu treffen. kontaktieren Sie uns bitte per Mail: montolivo.fabiana @ yahoo.it
Контакти: 0640341243, montolivo.fabiana @ yahoo.it
Град: Стара Загора
Стара Загора
25.01.14г.
montolivo
0640341243, montolivo.fabiana @ yahoo.it
Мобилните телефони са оригинални / автентични. 100% сигурен, че работи с всеки мрежов оператор или целия свят SIM карта. Play Station 4 500 м Apple Iphone 5S Apple Iphone 5 Apple Iphone 4S SAMSUNG GALAXY S4 Samsung Galaxy S3 Samsung Galaxy Note II BLACKBERRY New Apple IPAD 3 Tablet WiFi 4G 64GB Свържете се за цени Интересува изкупуване трябва да се свържете с мен по електронната поща за повече информация. Email: edgarstorepty@gmail.com Skype: directwholesales BBM PIN: 7567889D
Контакти: 8989198291, edgarstorepty@gmail.com
Град: Стара Загора
Стара Загора
23.01.14г.
Sales Manager
8989198291, edgarstorepty@gmail.com
Бутик Mon Cher от Цеци Бакалова - дизайнерски рокли, поли и блузи - колекции, поръчки онлайн. http://www.mon-cher.eu
Контакти: 089 022 5050, petrov.rabota@gmail.com
Град: Стара Загора
Стара Загора
10.01.14г.
Цеци Бакалова
089 022 5050, petrov.rabota@gmail.com
Предлагаме транспортни услуги с микробус до 2 тона от/до обл. Стара Загора на изгодни цени. За повече информация тел.0884448585
Контакти: 0884448585, transportni_uslugiii@abv.bg
Град: Стара Загора
Стара Загора
07.01.14г.
Павлов
0884448585, transportni_uslugiii@abv.bg
Мобилните телефони са оригинални / автентични. 100% сигурен, че работи с всеки мрежов оператор или целия свят SIM карта. Интересува изкупуване трябва да се свържете с мен по електронната поща за повече информация. Email: edgarstorepty@gmail.com Skype: directwholesales
Контакти: 763-280-7053, edgarstorepty@gmail.com
Град: Стара Загора
Стара Загора
06.01.14г.
Sales Manager
763-280-7053, edgarstorepty@gmail.com
“Пресков” АД е дългогодишен производител на горещо ковани метални елементи. Компанията създава голяма гама изковки с тежест от 0,300 кг до 25 кг. Заводът е единственият у нас, който обработва въглеродна и легирана стомана. Управлява собствена база за проектиране и изработка. Изделията служат в следните браншове: автомобилостроене, машиностроене, товаро-подемни машини, хидравлика, транспорт , корабостроене и др. За връзка: гр. Стара Загора, кв. Индустриален, 042 252 083; 042 627 327, www.preskov.com.
Контакти: 042627327, prescov@abv.bg
Град: Стара Загора
Стара Загора
26.12.13г.
“Пресков” АД
042627327, prescov@abv.bg
Brand new unlocked Blackberry Phones original WITH SPECIAL PIN. Contact for Prices:::: BBM CHAT 24HRS: 275DD6E1 Brand new Blackberry Porsche design 24ct Gold Edition Apple iphone 5, 5c, 5s, 16gb, 32gb, 64gb 24ct GOLD Contact for Prices:::: SKYPE Call & Chat : hassan.inc1 faisa.hassan01@hotmail.com faisahassann@gmail.com BBM CHAT 24HRS: 275DD6E1 WhatsApp CHAT 24HRS : +201129275537
Контакти: 00399393, faisahassann@gmail.com
Град: Стара Загора
Стара Загора
06.12.13г.
Hassan
00399393, faisahassann@gmail.com
Новый blacklisted_site оригинальный приходят с 1 год международной гарантии Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о гарантии и process.We полны решимости сделать все необходимое, чтобы держать наших клиентов довольны! Спасибо и да благословит вас Бог для размещения заказа с нами сегодня. blacklisted_site P'9981 16GB ORIGINAL на арабском языке Special Edition Q10 доступен Белый & Gold Blackberry Q10 4G Золото и черный покрыло Blackberry Q5 Apple Iphone 5S 32GB Apple Iphone 5C Samsung ПРИМЕЧАНИЕ 3 Предварительный заказ БЛОКИ Blackberry Samsung Galaxy S4 S Iv GT-i9400 / i9500 Samsung GT-I9300 Galaxy S3 Samsung Galaxy Note II LTE Samsung i9100 Galaxy S2 Samsung Galaxy Note Контакт для цены: ICQ .... 627961255 Skype: robert.emics GMAIL :: salesarena8@gmail.com HOTMAIL: = robertphonestoreinc@hotmail.com
Контакти: , robertphonestoreinc@hotmail.com
Град: Стара Загора
Стара Загора
03.12.13г.
robert
, robertphonestoreinc@hotmail.com
Внос и дистрибуция на никотинова течност flavourart, никотинова течност liqua, 10мл, 30мл, 50мл, електронни цигари, usb батерии, консумативи, аксесоари на Joyetech на едро и дребно. За повече информация на уеб адрес http://www.esmoker.bg
Контакти: 0885359999, office@esmoker.bg
Град: Стара Загора
Стара Загора
01.12.13г.
ВЕЙПЪР ЕООД
0885359999, office@esmoker.bg
TB Joshua – Birmingham Anointing Water Crusade 1st Dec, 2013 Date – Sunday 1 December 2013 Doors Open – 10:00 am Venue - New Bingley Hall, 1 Hockley Circus Birmingham B18 5PP The New Bingley Hall can seat up to 2000 and has over 300 free parking spaces. It has good road access from the A41 and A4540 (Ring Road), connecting with the national Motorway network (M5 J1, M6 J6). It is a short bus or taxi ride from the city centre and main train stations. The buses that go to Hockley Circus are 16, 16A, 74 and 79. To plan your journey locally, you can apply for seat and registration is on. Prophet T.B. Joshua will be sending a team of evangelists with the Anointing Water. The service will also have praise & worship, live testimonies, faith-building video clips and mass prayer shown on large video screens. All are welcome but no children’s work provided. Throughout the Scriptures, we see clear proof that God can use any medium to express Himself: In Acts 19:11-12, God used the medium of Paul’s handkerchief and aprons to heal the sick. In Exodus 14:16, God used the medium of Moses’ staff to split the Red Sea. In Acts 3:6, God used the voice of His servants, Peter and John to raise a crippled man. In 2 Kings 5:14, God used the medium of a dirty river to heal Namaan. In Acts 2:1-2, God expressed Himself through the medium of sound at the time of Pentecost In 1 Samuel 17:49, God used David’s catapult to defeat the giant Goliath. In John 9:6-7, Jesus used mud and saliva to heal a blind man. In Acts 4:15-16, God used the medium of Peter’s shadow to heal the sick. One of the mediums He is using in The SCOAN is the Anointing Water. According to T.B. Joshua, “By using the Anointing Water, you are symbolically setting yourself apart for Jesus Christ’s special attention as you pray in faith. I mean, you are positioned for mercy, favour, healing, deliverance, blessing, prosperity and fruitfulness. It is not the Anointing Water that heals the sick but Jesus Christ Himself. There must be faith both in the person praying and in the person being prayed for. Prayer must proceed from and be accompanied with a lively faith. It is this that brings about the healing, not the Anointing Water.” The Anointing Water has been sent to various nations around the world to be ministered to the sick, afflicted and oppressed. To the glory of God, whichever country it enters, the same results follow! Healing, deliverance and freedom in Jesus’ name! Including the nations of USA, UK, Greece, India, Pakistan, Russia, Ukraine, Ethiopia, Ghana and many more! Please note – Currently the Anointing Water is not being sent out to individuals. It is only available in The SCOAN HQ in Lagos and in our branches in Lome-Togo. To Order for the Anointing Water, you can reach us through phone or Email.. The Synagogue, Church Of All Nations Call +22899857809 +22899857809 uk.scoan@gmail.com
Контакти: +22899857809, uk.scoan@gmail.com
Град: Стара Загора
Стара Загора
22.11.13г.
The Synagogue, Church Of All Nations
+22899857809, uk.scoan@gmail.com
Работа предлага с хартиени изделия-рязане и лепене на телефон 0877790829
Контакти: 0877790829, antnics@abv.bg
Град: Стара Загора
Стара Загора
20.11.13г.
йорданова
0877790829, antnics@abv.bg
Професионални ВиК ремонти и Електро услуги с посещение на място от квалифицирани електротехник и водопроводчик. Електроуслуги - отстраняване на повреди, монтаж и поддръжка на контакти, ключове, осветителни тела, ел. табла, предпазители, осветителни тела, контакти, ключове, бойлери и др. ВиК услуги - монтаж и подмяна на водопроводна инсталация, душ батерии, смесители, кранове, меки връзки, водомери, аксесоари за баня, тоалетни казанчета и др Коректност и качество на добри цени! В градовете: София, Пловдив, Русе, Варна, Бургас, Стара Загора, Сливен, Ямбол.
Контакти: 0878294488,,
Град: Стара Загора
Стара Загора
11.11.13г.
служител
0878294488,,
КЕЙМБРИДЖ ЦЕНТЪР ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ И КУЛТУРА – Ви предлага курс по Немски език за наначинаещи и напреднали -199 лв. до31.10. Продължителност на обучението - 100 уч.ч., 2- 3 пъти седмично или през уикенда. Изучава се както граматически така и лексикално по много добра система Themen neu. Лексиката застъпена в учебния материал е над 1800- 2000 думи. Възпроизвеждане на реални ситуации с диалози и разговор в групи, развиващи способността да се общува свободно. Възможност за мултимедийно обучение на високо ниво в езикова среда. Обучение в малки групи и удобно за Вас време. Преподавателите са филолози с богат опит и стаж в преподаването на чужди езици. След полагане на успешен заключителен тест се издава заверено легитимно удостоверение според изискванията на Европейската езикова рамка. НОВО-5% отстъпка за всяко следващо ниво!!! КЕЙМБРИДЖ ЦЕНТЪР ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ И КУЛТУРА е доставчик на обучение по оперативна програма “АЗ МОГА ПОВЕЧЕ”.начинаещи и напреднали - 199 лв до 31.10- Кеймбридж Център ! Заповядайте! Очакваме Ви на адрес: гр. Стара Загора, ул”Генерал Гурко”56(от южната страна на хотел”Верея”) Телефон за контакти: 042/637389 0895/622468 E-mail:cambridge_center@abv.bg https://www.facebook.com/cambridgecenterstz http://cambridgestz.alle.bg
Контакти: 0895622468, cambridge_center@abv.bge-mail
Град: Стара Загора
Стара Загора
05.11.13г.
Кеймбридж център
0895622468, cambridge_center@abv.bge-mail
Assalamu alaikum HURRY HURRY HURRY PROMOTIONAL SALES .. BUY ANY 5UNIT AND GET 1 UNIT Apple iphone 5C FREE WITH AVOIDABLE PRICE Note: We give 2 free unit of any 5 units you order from us Contact for Price:: +601116688268 FOR SALE:- APPLE MACBOOK PRO/AIR,HP,DELL,ACER AND PANASONIC Apple MacBook Pro - Core i7 Apple MacBook Pro - Core i5 Apple MacBook Air - Core i7 Apple MacBook Air - Core i5 ASUS G750JW DB71 - Core i7 Toshiba Qosmio X75-A7298 - Core i7 Acer Aspire S7-392-9890 - Core i7 Sony VAIO Duo 13 SVD13215PXB - Core i7 Lenovo IdeaPad Yoga 13 - Core i7 MSI GE70 2OE 017US - Core i7 Dell Alienware M17xR4 - Core i7 HP EliteBook Folio 9470m - Core i7 HP EliteBook Mobile Workstation 8570w - Core i7 Samsung ATIV Book 9 900X3E - Core i7 Panasonic Toughbook 53 Standard - Core i5 Panasonic Toughbook 19 - Core i5 Apple iMac - 21.5" - 8 GB RAM - 1 TB HDD - 2.7 GHz Core i5 Apple Mac mini - 4 GB RAM Apple iMac - 27" - 8 GB RAM - 1 TB HDD - 3.2 GHz Core i5 We also sell all kinds of Laptop,iphones and camera Contact: INFORMATION: Email:- customerhrs@live.com Skype:-customersubang Contact Number:- +601116688268 Msn:-customerhrs@live.com
Контакти: +601116688268, customerhrs@live.com
Град: Стара Загора
Стара Загора
31.10.13г.
hamid
+601116688268, customerhrs@live.com
Спа хотел с 4 звезди е Извор в Старозагорски минерални бани - izvor-hotel.com. Почиващите разполагат с фитнес, сауна, басейн за подводен масаж, лечебни процедури, природа и чист въздух. За запитвания тел.: Тел.: 04111 22 14, 088 889 20 72.
Контакти: 04111 22 14, 088 889 20 72, spa.hotel.izvor@abv.bg
Град: Стара Загора
Стара Загора
26.10.13г.
Извор
04111 22 14, 088 889 20 72, spa.hotel.izvor@abv.bg
Видеозаснемане на сватбеното тържество.
Контакти: 0876306661, yankov.victor@gmail.com
Град: Стара Загора
Стара Загора
22.10.13г.
Sonycam
0876306661, yankov.victor@gmail.com
С развъждана порода черношарена крава се занимава фирма АИС А АНТОН ГЕОРГИЕВ в собствената ферма в гр. Гълъбово, Ст. Загора. Мляко от производител. За кореспонденция: ул. Генерал Гурко 61, ет. 2, оф. 3, 042240044. http://bit.ly/1h3EG28
Контакти: 042240044, ais.a@abv.bg
Град: Стара Загора
Стара Загора
22.10.13г.
Аис А Антон Георгиев
042240044, ais.a@abv.bg
НЕДИ АН ЖИВКА ДИМИТРОВА от Стара Загора се развива в зърнопроизводство и продажба на зърно като слънчоглед, рапица, царевица, пшеница, ечемик. Запитвания отправяйте на адрес: гр. Стара Загора, Света Троица 118, ет. 1, ап. 1,тел.: 042641161.
Контакти: 042641161, et_nedian@abv.bg
Град: Стара Загора
Стара Загора
14.10.13г.
Живка Димитрова
042641161, et_nedian@abv.bg
Промоции лидл | Малки обяви София | Малки обяви Пловдив | Малки обяви Варна | Малки обяви Бургас | Малки обяви Русе | Малки обяви Стара Загора | Малки обяви Плевен
условия за ползване