новини

Новини спорт Политика култура Новини шоу икономика бизнес България

Куриер5.com

Безплатни малки обяви

Малки обяви от Стара Загора

 

Категория: Имоти
Снимка Обява Контакти
Търся жена за съвместно разбиране, приятелство и приятна атмосфера
Контакти: , alex_k_1981@abv.bg
Град: Стара Загора
Стара Загора
15.10.18г.
Al
, alex_k_1981@abv.bg
Здравейте На ръба на пропастта, след като бях измамен няколко пъти, загубих надежда, защото исках заем от 50 000 евро, но чух за г-жа Angele MAURIN Отначало бях малко подозрителна, но след различните сигурни процедури и за двама ни дойдохме да получим заем по сметката ми за 24 часа. след моето искане Моля, свържете се с него, ако имате нужда от заем от честен и сериозен човек   Можете да му пишете: Имейл: angelemaurin16@gmail.com Имейл: angelemaurin@outlook.com
Контакти: , angelemaurin16@gmail.com
Град: Стара Загора
Стара Загора
28.10.17г.
coralie
, angelemaurin16@gmail.com
Продавам 137 дка земеделска земя в с. Медникарово, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора. Имотът няма договор за аренда или наем. Цена: 650 лв/дка.
Контакти: 0879041221, bgcompany@abv.bg
Град: Стара Загора
Стара Загора
22.08.17г.
Радославов
0879041221, bgcompany@abv.bg
Продавам земеделска земя в с. Помощник, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора. Общата площ е 42 дка, разпределена в два имота по 25 дка и 17 дка. Имотите нямат сключен договор за аренда или наем. Цена: 650 лв/дка.
Контакти: 0879041221, bgcompany@abv.bg
Град: Стара Загора
Стара Загора
10.08.17г.
Радославов
0879041221, bgcompany@abv.bg
Купувам обработваема земеделска земя(ниви) от собственици в област Стара Загора в : -община Братя Даскалови в селата – Братя Даскалови, Верен, Горно Белево, Горно Ново Село, Гранит, Долно Ново Село, Колю Мариново, Малко Дряново, Малък Дол, Марково, Медово, Мирово, Найденово, Опълченец, Оризово, Партизанин, Плодовитово, Православ, Славянин, Съединение, Сърневец, Черна Гора; -община Гълъбово в селата – Априлово, Великово, Главан, Гълъбово, Искрица, Медникарово, Мусачево, Мъдрец, Обручище,Помощник, Разделна; -община Казанлък в селата – Бузовград, Голямо Дряново, Горно Изворово, Горно Черковище, Долно Изворово, Дунавци, Енина, Казанлък, Копринка, Крън, Кънчево, Овощник, Розово, Ръжена, Хаджидимитрово, Черганово, Шейново, Шипка, Ясеново; -община Мъглиж в селата - Ветрен, Дъбово, Зимница, Тулово, Шаново, Юлиево, Ягода; - община Опан в селата - Бащино, Бял Извор, Бяло Поле, Васил Левски, Венец, Княжевско, Кравино, Пъстрен, Средец, Столетово, Тракия, Ястребово; - община Павел Баня в селата – Александрово, Асен, Виден, Габарево, Горно Сахране, Долно Сахране, Манолово, Осетеново, Павел Баня, Скобелево, Турия, Тъжа, Търничени; - община Раднево в селата – Бели Бряг, Боздуганово, Българене, Гледачево, Даскал-Атанасово, Диня, Землен, Знаменосец, Ковач, Ковачево, Коларово, Константиновец, Любеново, Маца, Полски Градец, Рисиманово, Свободен, Сърнево, Тихомирово, Тополяне, Трояново, Трънково; - община Стара Загора в селата – Арнаутито, Бенковски, Богомилово, Борилово, Борово, Братя Кунчеви, Бъдеще, Воденичарово, Горно Ботево, Дълбоки, Еленино, Елхово, Загоре, Змейово, Казанка, Калитиново, Калояновец, Кирилово, Козаревец, Колена, Ловец, Лозен, Люляк, Лясково, Маджерито, Малка Верея, Малко Кадиево, Михайлово, Могила, Ново Село, Оряховица, Памукчии, Петрово, Плоска Могила, Подслон, Преславен, Пряпорец, Пшеничево, Пъстрово, Ракитница, Руманя, Самуилово, Сладък Кладенец, Стрелец, Сулица, Хан Аспарухово, Християново, Хрищени, Яворово; -община Чирпан в селата – Винарово, Воловарово, Гита, Димитриево, Държава, Зетьово, Златна Ливада, Изворово, Малко Тръново, Могилово, Осларка, Рупките, Свобода, Спасово, Средно Градище, Стоян-Заимово, Целина, Ценово, Чирпан, Яздач; -община Гурково в селата – Брестова, Гурково, Дворище, Димовци, Жълтопол, Конаре. Плащане веднага след проверка на имота, пред нотариус, цената се определя от големината на парцелите, начина на трайно ползване и арендния договор. тел. за връзка:0898745460
Контакти: 0898745460, antique82@abv.bg
Град: Стара Загора
Стара Загора
01.02.17г.
Димитров
0898745460, antique82@abv.bg
Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ и ид.части в обл.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, обл.ПЛЕВЕН , обл.ЛОВЕЧ, обл. РУСЕ, обл.РАЗГРАД, обл. ВРАЦА, общ. СЕВЛИЕВО ! НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ! Цената се определя в зависимост от землището, големината на имота, категорията, начина на ползване! За големи имоти цена по договаряне !! Плащаме веднага в пред НОТАРИУС / БАНКА! Изготвяме нужните документи - скици, данъчни оценки и др . Сделката се осъществява пред НОТАРИУС! Държим на коректните отношения между страните !!! Лице за контакт : 0887 512 663 - Петрова Доверете се на дългогодишния ни опит и професионализъм!
Контакти: 0887512663, northlands@abv.bg
Град: Стара Загора
Стара Загора
10.01.17г.
Petrova
0887512663, northlands@abv.bg
Разкрепостена жена на 55 години желае cekc с потентен мъж. Ако желаеш да почувстваш една зряла жена ми се обади на O9O 363 O90 или изпрати SMS с текст DARTA-5 на номер 191964 . Реална съм!
Контакти: 090363090,
Град: Стара Загора
Стара Загора
16.11.16г.
Darta
090363090,
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения + ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност ! Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие ! Офертата е валидна за Търговски и Акционерни Дружества от всички бизнес сектори и региони на страната . Оказваме перфектно съдействие и на фирми , регистрирани и работещи на територията на Европа . Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем ! ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба . Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма : ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ ! Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката . НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ ! ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ..... Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз начин за решение ! Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ ! гр.Велико Търново ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания GSM - 0884 57 80 53 - Е. Сандов http://noveconsultvt.blogspot.com
Контакти: GSM - 0884 57 80 53, noveconsult@abv.bg
Град: Стара Загора
Стара Загора
20.10.16г.
Е . Сандов
GSM - 0884 57 80 53, noveconsult@abv.bg
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения + ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност ! Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие ! Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем ! ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба . Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма : ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ ! Гарантирано най-ниска цена , без скрити такси и хонорари ! Гарантирано качество , без притеснение от отказ ! ПРОМЕНИТЕ по обстоятелствата ( нов собственик , нов адрес и седалище ) на фирмата Ви ще бъде отразена в срок от 4 работни дни . Няма проблем Ваш адвокат да присъства при процедурата по прехвърляне на фирмата ! Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката . НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ ! ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ..... Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз начин за решение ! Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ ! НОВЕ КОНСУЛТ ВТ гр.Велико Търново ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания GSM - 0884 57 80 53 http://noveconsultvt.blogspot.com
Контакти: 0884578053, noveconsult@abv.bg
Град: Стара Загора
Стара Загора
31.03.16г.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
0884578053, noveconsult@abv.bg
ОБИЧАМ ДА МЕ ЕБАТ..ДА ЯМ ГОЛЕМИ ПИШКИ.ДА ГОВОРЯ МРЪСОТИЙКИ.ТЕЛ;090363001.ВЪТР.343
Контакти: 090363001, simona1q@abv.bg
Град: Стара Загора
Стара Загора
11.03.16г.
рени
090363001, simona1q@abv.bg
Продавам земеделска земя 27дка на едно място, в землището на с. Братя Даскалови, област Стара загора. Води се лозе но половин имот е младо но изоставено лозе и другия половин е нива. Наблизо минава и отклонение от газопровод. Имот номер: 077070 - 27.001дка. Подходящ е за лозе, лавандула, орехи и други насаждения. Цена: 600 лв/дка
Контакти: 0887644838, s@apollon.net
Град: Стара Загора
Стара Загора
26.12.15г.
Алика Еоод
0887644838, s@apollon.net
Продавам земеделска земя 27дка на едно място, в землището на с. Братя Даскалови, област Стара загора. Води се лозе но половин имот е младо но изоставено лозе и другия половин е нива. Наблизо минава и отклонение от газопровод. Имот номер: 077070 - 27.001дка. Подходящ е за лозе, лавандула, орехи и други насаждения. Цена: 550 лв/дка GSM: 0887644838 http://apollon.net/la/bratya%20daskalovi.html
Контакти: 0887644838, s@apollon.net
Град: Стара Загора
Стара Загора
02.12.15г.
Алика Еоод
0887644838, s@apollon.net
НАТАША и МАША-Чаровни майка и дъщеря с терен търсят забавления.Разполагаме с терен,но можем и да пътуваме.Обявата важи за цялата страна. За да разговаряте с НАТАША и МАША наберете 090363090 и поискайте връзка с тях или за директен разговор изпратете MASHA-05 на кратък номер 191979 и разговаряй лично
Контакти: 090363090,
Град: Стара Загора
Стара Загора
10.04.15г.
НАТАША
090363090,
Сигурност, спокойствие и спестени време, нерви и пари, всичко това ви предлага новия сайт за обяви на имоти Imotifree.bg. Напълно безплатно публикувате и търсите обяви на имоти без посредник и без комисионна. Възможност за директен контакт със собственика, договаряне на условия и финализиране на евентуална сделка.
Контакти: 0899875195, marketing@imotifree.bg
Град: Стара Загора
Стара Загора
19.09.12г.
imotifreebg
0899875195, marketing@imotifree.bg
Часно лице продава къща в сърцето на Средна гора,в добре развиващото се село Могилово.Селото е разположено на 30км от града. Къщата е едноетажна . Построена е от камък и тухли .Пред къщата е 400 кв. метра, оградено е, в него има ток и вода.Отзад къщата -1,8 декар обработваема.В селото е преместен Винпром Стара Загора.Господин Далаков и холдинга му са вложили милиони в бившето ТКЗС.Къщата се намирана 200метра от ТКЗС.Сутрин и вечер има превози от холдинга.Частното лице притежава 25 декара в кооперацията на Далаков.Всяка година взима рента -300 литра олио,2 тона зърно, 140 кила ракия,120 кила вино,400лева Къщата с дворовете- отпред и отзад +25 декара в кооперацията + 1.5декара гора- 18500 евро
Контакти: 0897882351, ti6ko6969@mail.bg
Град: Стара Загора
Стара Загора
20.12.11г.
Jivko
0897882351, ti6ko6969@mail.bg
Продавам Парцел,в гр.Павел баня,УПИ до Централен плаж.
Контакти: 0878/291381, marin_sr@abv.bg
Град: Стара Загора
Стара Загора
17.11.11г.
Марин Сребрев
0878/291381, marin_sr@abv.bg
We are company who only sell camera and camcoder pf all types just tell us your choice.. Buy 2 get 1 camera for free. SONY CAMCORDER CAMERAS: Sony DCR.HC46E (PAL) Camcorder......$210 Sony DCR.HC96E (PAL) Camcorder......$350 Sony DCR.HC26E (PAL) Camcorder.......$170 Sony DCR.DVD755E (PAL).........$320 Sony DCR.DVD705E (PAL) Camcorder......$250 Sony DCR.DVD605E (PAL) Camcorder.....$150 Sony DCR.HC36E (PAL) Camcorder......$120 Sony DCR.DVD805E (PAL) Camcorder .....$400 Sony HDR.HC3E (PAL) Camcorder.....$500 Sony HC3 (NTSC) Camcorder .........$650 Sony DCR.PD170 (NTSC) Camcorder ...$1400 Sony DCR.PC1000.................$600 CANON CAMCORDER CAMERAS: Camcorder DC 20....$200 Canon Camcorder DC 10....$300 Canon Camcorder XL2......$2300 Canon Camcorder XM2.......$$1300 PANASONIC CAMCORDER CAMERAS: Panasonic GS180 (PAL)Camcorder...$200 Panasonic GS500 (PAL)Camcorder....$380 Panasonic VDR.D250 (PAL) Camcorder..$260 Panasonic GS17 (PAL)Camcorder..$100 Panasonic GS27 (PAL)Camcorder...$130 Panasonic GS57 (PAL)Camcorder Panasonic VDR.D300 (PAL) Camcorder..$450 Panasonic NV GS.200 3CCD digital camcorder $120usd Panasonic GS47 (PAL)Camcorder.....$120 Panasonic VDR.D150 (PAL)Camcorder...$150 Panasonic SDR.S100 (PAL)Camcorder...$380 JVC CAMCORDER CAMERAS: JVC Camcorder MG20..................$300 JVC Camcorder MG50..................$400 JVC Camcorder MG70..................$300 JVC Camcorder GZ MG500..............$240 JVC Camcorder GRD 250...............$220 JVC Camcorder GRD 270...............$120 JVC Camcorder GRD 290...............$150 JVC CamcorderMG30..................$320 JVC Everio Digital Media Camera GZ.MC100 $1000usd PIONEER DJ MIXERS: Pioneer CDJ.MK3 1000...........$900usd Pioneer DJ Effector . Red......$350usd Pioneer Pro DJ Mixer...........$400usd Pioneer System Case (CA.CMX5).......$450usd Pioneer CDJ.800MK2 Digital Vinyl Turntable....$520usd Pioneer Dual Rackmount CD Player......$600usd Pioneer Pro DJ Mixer (Black)........$720usd Pioneer Rack mount pro DJ mixer......$780usd Pioneer Pro DJ Mixer (Silver)........$710usd Pioneer Pro DJ Mixer (Silver)............$800usd Pioneer CDJ.1000MK3 Digital Vinyl Turntable.....$900usd Pioneer 96Khz / 24 bit digital mixer.....$960usd Pioneer Flat Speakers (ea.)............$980usd Pioneer Professional DVD Turntable.........$1500usd Pioneer Professional DVD Turntable..........$1800usd Pioneer Pro DJ 96Khz 24bit Mixer$1,.........$600usd Pioneer Professional DVD Turntable........$1,720usd Pioneer Professional DVD Turntable.........$1,100usd Pioneer Djm.800 4 Channel Dj Mixer W/midi.....$900usd Pioneer DJM.400 Professional DJ Mixer.......$300usd Pioneer Pro DJ DJM1000 Pioneer Top of the LineD.......$2,100.95usd Pioneer DJM.1000 Professional Club DJ Mixer......$1,810usd Pioneer Super DJ mixer . Pioneer DJM909......$900usd Pioneer DJM.600...............$750usd Pioneer CDJ 800 MK II / DJM 600 CD DJ Package.....$1,800usd Pioneer DJM.1000 Mixer.........$2,200usd Pioneer Model: DJM.600K.........$800usd NIKON LENS: Nikon 10.5 mm DX f/2.8 G IF.ED AF LensOur Price: $250usd Nikon 105mm f/2.8G ED.IF AF.S VR Micro.Nikkor Close.up Lens Our Price: $360usd Nikon 12.24 mm f/4G ED.IF AF.S DX Zoom.Nikkor Lens Our Price: $510usd Nikon 17.55 mm f/2.8 G IF.ED AF.S DX Zoom Lens.Nikkor Our Price: $550usd Nikon 70.200 mm f/2.8G ED.IF AF.S VR Lens Our Price: $700usd Nikon 200.400 mm f/4G VR IF.ED AF Zoom Lens Our Price: $3,210usd Nikon 24.120 mmf/3.5.5.6G AF.S VR IF.ED Nikkor Lens Our Price: $250usd Nikon 24.85 mm f/2.8.4.0 D Internal Focus Autofocus Lens Our Price: $230usd Nikon 28.70 mm f/2.8 ED.IF AF.S Zoom.Nikkor Our Price: $700usd Nikon 300 mm AF.S VR f/2.8G IF.ED Nikkor Lens Our Price: $2,100usd Nikon 300 mm f/2.8D ED.IF II AF.S Lens Our Price: $2,050usd Nikon 300 mm f/4 ED.IF Auto Focus Silent Wave Nikkor Lens Our Price: $600usd Nikon 45 mm F/2.8 Manual Focus Nikkor Lens Our Price: $319.96usd Nikon 50 mm f/1.4D AF Lens Our Price: $110usd Nikon 50 mm f/1.8D Nikkor AF Lens Our Price: $400usd CANON LENS: Canon 10.22 mm EF.S f/3.5.4.5 USM LensOur Price: $340usd Canon 100 mm EF f/2.8 Macro USM Lens Our Price: $220usd Canon 100.300 mm f/4.5.5.6 USM EF Lens Our Price: $120usd Canon 100.400 mm f/4.5.5.6L EF IS Lens Our Price: $800usd Canon 135 mm EF f/2.0 L USM Lens Our Price: $520usd Canon 15 mm EF f/2.8 Fisheye Lens Our Price: $430usd Canon 16.35 mm f/2.8L USM EF Zoom Lens OurPrice: $750usd Canon 17.40 mm f/4 L USM EF Lens Our Price: $420usd Canon 17.55 mm f/2.8 EF.S IS USM Wide Angle Zoom Lens Our Price: $700usd Canon 17.85 mm EF.S f/4.5.6 IS USM Lens Our Price: $230usd Canon 180 mm EF f/3.5 L Macro USM Lens Our Price: $810usd Canon 24.105 mm EF f/4L IS USM Lens Our Price: $700usd Canon 28.300 mm f/3.5.5.6L EF IS USM Lens Our Price: $1,210.99 Canon 28.90 mm f/4.5.6 III AF Lens Our Price: $500usd Canon 300 mm f/2.8 L IS USM Lens Our Price: $1,920usd Canon 400 mm EF f/4 DO IS USM Zoom Lens Our Price: $3,100usd DIGITAL CAMERA: Sony Cybershot DSC.W7 7.2 Megapixel .... $100usd Sony Cybershot (DSC.T1) 5.1MP .... $120usd Sony DSCT33 Cyber.Shot . 5.1 MegaPixels .... $150usd SONY CyberShot 8.1 Megapixel .... $220usd Sony Cybershot Digital Camera, 8.0 Megapixel .... $130usd SONY Cybershot 5.24 MP 2560x1920 5x Opt .... $150usd Sony Cybershot Digital Camera 5 Megapixel .... $160usd Sony Cybershot Digital Camera + 1GB Kit .... $250usd Sony Cybershot Digital Camera 512M Pro Duo .... $200usd .NIKON D3X... Nikon D5000 DX Digital Camera...$800 Nikon - 12.9-Megapixel Digital SLR Camera - Black...$700 Nikon D700 Digital camera - SLR - 12.1 Megapixel $600 Nikon D90 12.3MP Digital SLR Camera...$950 Nikon D90 Digital camera $ 830 Nikon D700 Digital camera $ 800 Nikon D300 Digital camera $ 600 Nikon D700 Digital camera - SLR - 12.1 Megapixel - 5 x optical zoom $700 Nikon D700 Digital SLR Camera - 3 inch Active Matrix TFT Color LCD $650 Nikon D700 Digital SLR Camera Body Kit, - Refurbished by Nikon USA $550 Nikon MB-D10 Multi Power Battery Pack for Nikon D300 & D700 $450 Nikon D700 12.1MP Digital SLR Camera with 24-120mm f/3.5-5.6G ED $750 Nikon D700 Digital SLR Camera Body SanDisk 8GB Extreme IV CF $500* COMPANY EMAIL:camerapluscamcoder@yahoo.com
Контакти: 4453426467, camerapluscamcoder@yahoo.com
Град: Стара Загора
Стара Загора
16.01.11г.
benson
4453426467, camerapluscamcoder@yahoo.com
Двама студенти по Медицина търсят трети съквартирант-учащ, за тристаен апартамент- обзаведен с пералня, печка, телевизор, хладилник, булсат, интернет + 2 тераси, намиращ се в близост до Медицински факултет и BILLA- 130лева на човек За контакти: GSM 0890 192 888
Контакти: 0890192888, dqvolski_angel84@abv.bg
Град: Стара Загора
Стара Загора
24.08.09г.
Nikolaev
0890192888, dqvolski_angel84@abv.bg
ПРедлагам гарсониера под наем, напълно обзаведена, с подобрения, климатик, срещу МОЛ, 200 лв.
Контакти: 0888454061 или 0888868916,
Град: Стара Загора
Стара Загора
26.07.09г.
Ганеви
0888454061 или 0888868916,
Промоции лидл | Малки обяви София | Малки обяви Пловдив | Малки обяви Варна | Малки обяви Бургас | Малки обяви Русе | Малки обяви Стара Загора | Малки обяви Плевен
условия за ползване
Сайтът се продава