новини

Новини спорт Политика култура Новини шоу икономика бизнес България

Куриер5.com

Безплатни малки обяви

Малки обяви от Бургас

 

Категория: Курсове
Снимка Обява Контакти
Предложение за кредитиране на пари между отделните лица avocatsaulo@gmail.com WhatsApp: 0033 605 5488 96 предлагаме прост, бърз и надежден заем от 1 000.00 евро / $ до 1 000 000.00 евро / $ за сериозни и честни хора, нуждаещи се от пари, с лихвен процент от 3% l година. За повече информация моля свържете се с мен само по имейл: avocatsaulo@gmail.com
Контакти: 0912522232, franklinmuzzo@gmail.com
Град: Бургас
Бургас
11.10.18г.
lowyck
0912522232, franklinmuzzo@gmail.com
#Black magic expert and curse witchcraft specialist +27737053600 +27737053600 ** Do you feel like you are obsessed with bad spirits or do you think you have bad spirits following your back. How do you know that you are cursed? the following are some of the signs that you are either cursed or you have evil spirits following you. 1. Having bad dreams or call them night mares dreaming of ghosts dead people. 2. Seeing Shadows in your house yet you cant trace any person in the room it seems very rare but it is very common in African countries 3.Feeling people moving in your house or room yet you are alone in the house 4.Having a common disease in a family is a sign of a family curse this in most cases prevail from grands and there grand grand son or daughters it is sign of family curse 5.Producing or giving birth to an abnormal child it is a sign of being either the father or mother of the child is cursed so you should watch out for that also 6.You get job but you are always dismissed or fired for small or no reason is also a sign 7.Ladies who have periods and when it comes to conceiving they dint or they always have a miscourage or give birth to dead fetus is a sign of either the man or woman is cursed take for example a woman may stay with a man for some times but whenever she gets pregnant she either have a miscourage or a baby doesn't live for long but when she tries another man she conceives and give birth to a bouncing health kid that means the man she was having at first was cursed 8. You are always hated by friends family members, workmates. There very many signs of being cursed so contact
Контакти: +27737053600, mamashamie@gmail.com
Град: Бургас
Бургас
25.03.18г.
Mama Shamie
+27737053600, mamashamie@gmail.com
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, код 582010, специалност “Строителство и архитектура” - трета степен на професионална квалификация. Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. • Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време. • Обучавате се без да се откъсвате от работа. Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията /специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН. Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа Притежаващите Трета квалификационна степен отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от Закона за Камарата на строителите, за вписване в централния професионален регистър на строителя. ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и обучение лицензия № 200912798 Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му. За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160 http://cpopartners.bg/ Цена – 650 лева
Контакти: 0877380031, 0877380013, 0877361160, partners_ks@abv.bg
Град: Бургас
Бургас
28.11.16г.
Център за професионално обучение Партньори -КС
0877380031, 0877380013, 0877361160, partners_ks@abv.bg
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност “ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ” Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. • Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време. • Обучавате се без да се откъсвате от работа. След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на МОН с международна валидност. Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Електротехник, Техник по поддръжката, Техник по инсталиране на алармени системи ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и обучение лицензия № 200912798 Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му. За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160 http://cpopartners.bg/ Цена – 400 лева
Контакти: 0877380031, 0877380013, 0877361160, partners_ks@abv.bg
Град: Бургас
Бургас
28.11.16г.
Център за професионално обучение Партньори -КС
0877380031, 0877380013, 0877361160, partners_ks@abv.bg
Weltmeister Stella 60 баса в перфектно състояние - червен на цвят, запазен. За контакт:Бургас, ул. Славянска 32, тел. 0878441609, E-mail: jojo52@abv.bg , Skype: jomars57
Контакти: 0878441609, jojo52@abv.bg
Град: Бургас
Бургас
13.06.16г.
jomars
0878441609, jojo52@abv.bg
Онлайн курса представлява набор от професионално направени лекции, които са подробно, но същевременно достъпно обяснени от професионалист по разработването и управлението на европейски проекти за безвъзмездно финансиране. Те са разработени по максимално достъпен начин и Вие не се нуждаете от предварителни знания, за да разберете тяхното съдържание. Онлайн курсовете ще Ви помогнат бързо да навлезете в сферата на европейските програми, политики и проекти. Те включват - разработване и управление на европейски проекти, младежки обмен по еразъм плюс и националната програма за пчеларство за 2014-2016 г. Курсовете са предназначени за всеки, който желае да получи информация за възможностите и начините за европейско финансиране в България. Достъпни във всеки един удобен за Вас момент. За повече информация, моля посетете сайта : https://www.consultpetkov.com/onlain-kursove
Контакти: 0894616236, office@consultpetkov.com
Град: Бургас
Бургас
07.08.15г.
Павел
0894616236, office@consultpetkov.com
Учителка,с преподаване по руски език, набира група деца от 6 до 10 годишна възраст , които искат да изучават руски език. Цена: 15 лв за месец . Занятията ще се провеждат 2 пъти в седмицата по 30 минути.
Контакти: 0882008702, keit_@mail.bg
Град: Бургас
Бургас
18.09.13г.
Екатерина
0882008702, keit_@mail.bg
Учебен център The Passionate Shepherd предлага дистанционни курсове по журналистика за кандидатстване във Факултета по журналистика и масови комуникации на СУ и в УНСС, както и за всички ВУЗ с изпит есе – журналистическо, литературно, академично, конкурсно, дискурсивно. Курсът е 57-часов. Обученията се провеждат веднъж седмично по 3 академични часа. Курсът е съботно-неделен или вечерен и е подходящ за кандидатстуденти, които не са от София, както и за работещи курсисти. Курсът включва: Формулиране на подходяща теза; Техники за аргументиране; Структуриране и композиране на текст; Умения и стратегии за писане на видове есета; Усвояване на стандарти за текстуалност, кохезия и кохерентност; Съставяне на тезиси по актуални обществени теми; Практикуми по формат на кандидатстудентски изпит. Нивото на успеваемост се отчита с мотивирани писмени обратни връзки. Курсовете се провеждат от квалифицирани преподаватели - оценители на академично есе. Контакти и записване: 0899 179 613; 0882 426 255, А. Димитрова Адрес: София, пл. Македония, ул. Алабин 10 Б. http://passshep.com/Kurs_jurnalistika.html
Контакти: 0882426255, passshep@passshep.com
Град: Бургас
Бургас
10.09.13г.
Димитрова
0882426255, passshep@passshep.com
Утвърден в сферата на професионалното обучение и одобрен под №101на Агенцията по заетостта като доставчик на обучение Център за професионално обучение „ЕС ЖИ ДИ” с лиценз № 200812591 от НАПОО провежда курсове за „ Готвач” и “Помощник готвач". След успешно завършване на курсовете получавате държавни: Свидетелство за втора степен на професионална квалификация или Удостоверение за част от професия „Готвач” и Европаспорт, валидни както в страната, така и в страните от Европейския съюз. Изисквания за включване в курса: Минимална възраст - Навършени 16 години. Минимално входящо образование – завършен клас от средното образование. Достъпни цени. Възможност за разсрочено плащане. Реална практика. Учебният център предлага на ГОТВАЧИ, които нямат легитимен документ да се явят на държавен изпит по теория и практика и по този начин да удостоверят знанията и уменията си. Съгласно чл.40 (1) от ЗПОО практикуващите готвачи и сервитьор-бармани, с доказан най-малко 6 месеца трудов стаж, могат да се явят на държавен изпит по теория и практика и по този начин да удостоверят знанията и уменията си. Изпитите се провеждат по предварително обявен конспект от Учебния център. Свидетелството, което се издава е лицензирано от НАПОО към Министерски съвет. Учебният център предоставя на кандидатите необходимите теоретични материали в електронен и хартиен вид. Записвания на адреси: гр. София, ул. "Иларион Макариополски" № 15 (пресечка на бул. Хр. Ботев), 0889/862187, 0894/220051, 0878/862177, 02/9311925, и за гр. Бургас и Средец, ул. «Цар Симеон I» № 81 , ет.1 , 056989022, 0889862187, 0878862136, 0894220051, http://www.uc-vizia.com, e-mail: uc_sjd3@abv.bg
Контакти: 056989022, uc_sjd3@abv.bg
Град: Бургас
Бургас
03.07.13г.
Вълова
056989022, uc_sjd3@abv.bg
Утвърден в сферата на професионалното обучение и одобрен под №101на Агенцията по заетостта като доставчик на обучение Център за професионално обучение „ЕС ЖИ ДИ” с лиценз № 200812591 от НАПОО провежда курсове за „ Готвач и помощник готвач". След успешно завършване на курсовете получавате държавни:Свидетелство за втора степен на професионална квалификация или Удостоверение за част от професия „Готвач”. Изисквания за включване в курса: Минимална възраст - Навършени 16 години. Минимално входящо образование – завършено основно образование. Достъпни цени.Реална практика. Записвания на адреси: гр. София, ул. "Иларион Макариополски" № 15 (пресечка на бул. Хр. Ботев), 0889/862187, 0894/220051, 0878/862177, 02/9311925, и за гр. Бургас, ул. «Цар Симеон I» № 81 , ет.1 , 056989022, 0889862187, 0878862136, 0894220051, http://www.uc-vizia.com, e-mail: uc_sjd@abv.bg
Контакти: 056989022, uc_sjd3@abv.bg
Град: Бургас
Бургас
18.03.13г.
Вълова
056989022, uc_sjd3@abv.bg
Утвърден в сферата на професионалното обучение и одобрен под №101на Агенцията по заетостта като доставчик на обучение Център за професионално обучение „ЕС ЖИ ДИ” с лиценз № 200812591 от НАПОО провежда курсове за „ Готвач и помощник готвач". След успешно завършване на курсовете получавате държавни:Свидетелство за втора степен на професионална квалификация или Удостоверение за част от професия „Готвач”. Изисквания за включване в курса: Минимална възраст - Навършени 16 години. Минимално входящо образование – завършено основно образование. Достъпни цени.Реална практика. Записвания на адреси: гр. София, ул. "Иларион Макариополски" № 15 (пресечка на бул. Хр. Ботев), 0889/862187, 0894/220051, 0878/862177, 02/9311925, и за гр. Бургас, ул. «Цар Симеон I» № 81 , ет.1 , 056989022, 0889862187, 0878862136, 0894220051, http://www.uc-vizia.com, e-mail: uc_sjd@abv.bg
Контакти: 056989022, uc_sjd3@abv.bg
Град: Бургас
Бургас
04.03.13г.
Вълова
056989022, uc_sjd3@abv.bg
Утвърден в сферата на професионалното обучение и одобрен от Агенцията по заетостта като доставчик на обучение Център за професионално обучение „ЕС ЖИ ДИ” с лиценз № 200812591 от НАПОО провежда квалификационен курс за част от професия „ГОТВАЧ”, специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки" Срок на обучение - 300 часа По теория - 100 часа, По практика – – 200 часа При завършване на курса и успешно полагане на изпит, съгласно чл. 76 от Наредба № 4 / 16.04.2003 г., получавате Държавно удостоверение за проведеното професионално обучение по част от професия „Готвач”, специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки” Професия „ГОТВАЧ” По теория - 100 часа, По практика – 300 часа След успешно завършване на курса и полагане на държавен изпит пред комисия, получавате лицензиран държавен документ Свидетелство за професионална квалификация, по образец на МОН, валидно за всички държави членки на Европейския съюз. Минимална възраст - Навършени 16 години. Минимално входящо образование – завършено основно образование. Достъпни цени. Практическите занятия се провеждат в ресторанти под ръководството на главните готвачи и управителите на ресторантите. Ако вече работите по специалността, но нямате документ за професионална квалификация, съгласно чл.40, ал.1 от ЗПОО можете да се явите само на държавен изпит за придобиване на професионална квалификация! Записвания на адреси: гр. София, ул. "Иларион Макариополски" № 15 (пресечка на бул. Хр. Ботев), 0889/862187, 0894/220051, 0878/862177, 02/9311925, и за гр. Бургас, ул. «Цар Симеон I» № 81 , ет.1 , 056989022, 0889862187, 0878862136, 0894220051. http://www.uc-vizia.com, e-mail: uc_sjd3@abv.bg
Контакти: 056 989022, uc_sjd3@abv.bg
Град: Бургас
Бургас
10.10.12г.
Вълова
056 989022, uc_sjd3@abv.bg
Автошкола ""Ес Ей Инвест" провежда обучение на кандидати за водачи на МПС категория В, М. Възможност за разсрочено плащане.
Контакти: 0876 330 414, sainvest@abv.bg
Град: Бургас
Бургас
07.04.12г.
"Ес Ей Инвест" ООД
0876 330 414, sainvest@abv.bg
Продавам разработени теми по литература и история от университетски преподаватели за кандидатстване във всички ВУЗ.Темите са тествани и актуализирани за предстоящата кандидатстудентска кампания 2012-2013 година.Включени са всички теми за научаване.Цена 30 лв.поотделно за историята и литературата или 50 лв.общо за двете
Контакти: 0885751208, antnic@abv.bg
Град: Бургас
Бургас
03.04.12г.
Йорданова
0885751208, antnic@abv.bg
Шофьорски курове на територията на гр.Бургас. Каталина предлага обучение в категориите M,B,B+E,C,C+E,D. Професионално обучение, атрактивни цени и индивидуален подход.
Контакти: 0887822206, katalinabg@abv.bg
Град: Бургас
Бургас
16.02.12г.
Автошкола Каталина
0887822206, katalinabg@abv.bg
УЦ.ЕЛВИС - организира професиноални индивидуални, групови и комбинирани курсове за маникюр,педикюр,ноктопластика,грим -накрая на курса се полага изпит по теория и практика и се издава европейски и международен сертификат за страната и чужбина с лиценз от МОН с осигуряване на работа в цялата страна с квалифицирани преподаватели вноските на курса могат да се внесат на два пъти. гр.СОФИЯ- бул. Патриарх Евтимий № 63 ет.2 ап.10 – с/у църквата Св. Георги Телефон: 02/953-0779;0896/860-131;0898/421-611;0895/421-769; 0882/505-144;0892/387-587 гр. ВАРНА- ул. Начо Начев бл.4 ет.1 ап.1 колхозен пазар рибната борса по точно до у-ще Арабаджиев новите кооперации 052/621-567;600-994;0896/860-132;0898/421-611;0895/421-769; 0882/505-144;0892/387-587 клон в гр. ПЛОВДИВ - бул.”Шести Септември 169 ет.1 офис 1 на звънеца пише недвжими имоти ЗИК -сл.тел:032/630-200;0898/421-611;0896/860-129;0895/421-769; 0882/505-144;0892/387-587 www.elvis-kursove.com ГР.БУРГАС ,ДОБРИЧ,ШУМЕН,В.ТЪРНОВО; ВИДИН,МОНТАНА,СИЛИСТРА,РУСЕ,ЯМБОЛ,СЛИВЕН,СТ.ЗАГОРА,ПЛЕВЕН,РАЗГРАД,БЛАГОЕВГРАД,ДУПНИЦА - ЗАДОЧНИ КУРСОВЕ - 0896/860-131;0898/421611;0895/421-769;0882/505-144;0;0892/387-587; КУРС ЗА МАНИКЮР - 30 часа - 280 лева КУРС ЗА ПЕДИКЮР - 30 часа - 280 лева курс за ноктопластика - 30 часа -300 лева КОМБИНИРАН КУРС -едномесечен - 45 часа МАНИКЮР,ПЕДИКЮР,НОКТОПЛАСТИКА - 600 ЛЕВА КОМБИНИРАН КУРС -90 часа МАНИКЮР,ПЕДИКЮР,НОКТОПЛАСТИКА-90 часа -860 лева -записване и на трита курса се прави отстъпка. УЧЕБЕН ПЛАН ТЕМА 1: Въведение в маникюра ТЕМА 2: Устройство на ноктите ТЕМА 3: Видове заболявания по ноктите ТЕМА 4: Инструменти за маникюр ТЕМА 5: Дезинфекция и санитарни изисквания към маникюра ТЕМА 6: Характеристика на лака ТЕМА 7: Етапи за направа на маникюр ТЕМА 8: Масаж на ръцете. Рефлексотерапия. Кости и мускули на ръцете. ТЕМА 9: Нейл Арт - декорации по ноктите ТЕМА 10: Консулмативи и фирми, предлагащи салонни терапии на българския пазар ТЕМА 1: Въведение в педикюра ТЕМА 2: Устройство на ноктите ТЕМА 3: Видове заболявания по ноктите ТЕМА 4: Инструменти за педикюр ТЕМА 5: Дезинфекция и санитарни изисквания към педикюр ТЕМА 6: Характеристика на лака ТЕМА 7: Етапи за направа на педикюр ТЕМА 8: Масаж на краката. Рефлексотерапия. Кости и мускули на краката. ТЕМА 9: Консулмативи и фирми, предлагащи салонни терапии на българския пазар Съдържание: - поставяне на удължители - изграждане - поддръжка. ТЕМА 1. Аксесоари и четки за грим. ТЕМА 2. Фон дьо тен, Пудра и Руж- Коректор ТЕМА 3. Сенки – видове според очите и типа грим, консистенция, нанасяне, грундиране. Моливи за очи, очни линии – цветове, нанасяне според формата на очите, корекции. Оформяне на вежди. ТЕМА 4. Червило – видове червила, контурен молив и фиксиране. Гланц за устни. Молив за устни ТЕМА 5. Видеоматериали и мултимедия. Термини по английски език свързани с грима. *Забележка: - В цената на курса са включени материалите и консумативите. - Цената на курса се заплаща на два пъти в началото на курса и на трети път. - Курсистът е желателно да осигури манекените. - При провеждане на изпита и издаване на удостоверение за професионална квалификация на български и английски език се заплаща такса от 50 лв.
Контакти: 0898421611, elvis_67@abv.bg
Град: Бургас
Бургас
22.01.12г.
УЦ.ЕЛВИС-ЕЛЕНА НЕНОВА
0898421611, elvis_67@abv.bg
Утвърден в сферата на професионалното обучение и одобрен от Агенцията по заетостта като доставчик на обучение Център за професионално обучение към „ЕС ЖИ ДИ” ЕООД с лиценз № 200812591 от НАПОО провежда квалификациоен курс по: професия „ГОТВАЧ” втора степен на професионална квалификация Цели на обучението Основна цел на обучението по професия "Готвач", специалност "Производство на храни и напитки" е придобиване на знания и умения за реализацията им по придобитата специалност в ресторантьорството. Програмата е структурира на две нива на обучение: Първо ниво - Срок на обучение - 300 часа По теория - 100 часа, По практика – – 200 часа При завършване на курса и успешно полагане на изпит, съгласно чл. 76 от Наредба № 4 / 16.04.2003 г., получавате Държавно удостоверение за проведеното професионално обучение по част от професия „Готвач”, спциалност „Производство на кулинарни издлия и напитки” Второ ниво - Срок на обучение 670 часа По теория - 370часа, По практика – 300 часа След успешно завършване на курса и полагане на държавен изпит пред комисия, получавате лицензиран държавен документ Свидетелство за професионална пвалификация, по образец на МОН, валидно за всички държави членки на Европейския съюз. Минимална възраст - Навършени 16 години Минимално входящо образование – завършено основно образование Достъпни цени. Практическите занятия се провеждат в ресторанти под ръководството на главните готвачи и управителите на ресторантите. Записвания на адрес: гр. София, ул. "Иларион Макариополски" № 15 (пресечка на бул. Хр. Ботев), 0889/862187, 0894/220051, 0878/862177, 02/9311925, и за гр. Бургас, ул. «Хан Аспарух» № 39 , ет.2 , 0889862187, 0878862136, 0894220051, www.uc-vizia.com, uc_vizia@abv.bg
Контакти: 0878353660, uc_sjd3@abv,bg
Град: Бургас
Бургас
20.12.11г.
Вълова
0878353660, uc_sjd3@abv,bg
Утвърден в сферата на професионалното обучение и одобрен от Агенцията по заетостта като доставчик на обучение Център за професионално обучение към „ЕС ЖИ ДИ ЕООД с лиценз № 200812591 от НАПОО провежда квалификационен курс по: професия ГОТВАЧ - втора степен на професионална квалификация. Цели на обучението Основна цел на обучението по професия Готвач, специалност Производство на храни и напитки е придобиване на знания и умения за реализацията им по придобитата специалност в ресторантьорството. Програмата е структурира на две нива на обучение: Първо ниво - Срок на обучение - 300 часа По теория - 100 часа, По практика – – 200 часа При завършване на курса и успешно полагане на изпит, съгласно чл. 76 от Наредба № 4 / 16. 04. 2003 г. , получавате Държавно удостоверение за проведеното професионално обучение по част от професия „Готвач, специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки Второ ниво - Срок на обучение 670 часа По теория - 370 часа, По практика – 300 часа След успешно завършване на курса и полагане на държавен изпит пред комисия, получавате лицензиран държавен документ Свидетелство за професионална квалификация, по образец на МОН, валидно за всички държави членки на Европейския съюз. Минимална възраст - Навършени 16 години Минимално входящо образование – завършено основно образование Достъпни цени. Практическите занятия се провеждат в ресторанти под ръководството на главните готвачи и управителите на ресторантите. Записвания на адрес: гр. София, ул. Иларион Макариополски № 15 (пресечка на бул. Хр. Ботев), 0889/862187, 0894/220051, 0878/862177, 02/9311925, и за гр. Бургас, ул. «Хан Аспарух» № 39, ет. 2, 0889862187, 0878862136, 0894220051
Контакти: 0878353660,
Град: Бургас
Бургас
05.12.11г.
Вълова
0878353660,
Утвърден в сферата на професионалното обучение и одобрен от Агенцията по заетостта като доставчик на обучение Център за професионално обучение към „ЕС ЖИ ДИ” ЕООД с лиценз № 200812591 от НАПОО провежда квалификационен курс за част от професия „ГОТВАЧ”, специалност “Производство на храни и напитки” Цели на обучението: Основна цел на обучението по професия “Готвач”, специалност “Производство на храни и напитки” е придобиване на знания и умения за реализацията им по придобитата специалност в ресторантьорството. Срок на обучение – 300 часа По теория – 100 часа, По практика – – 200 часа При завършване на курса и успешно полагане на изпит, съгласно чл. 76 от Наредба № 4 / 16.04.2003 г., получавате Държавно удостоверение за проведеното професионално обучение по част от професия „Готвач”, специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки” Професия „ГОТВАЧ” Срок на обучение 670 часа По теория – 370 часа, По практика – 300 часа След успешно завършване на курса и полагане на държавен изпит пред комисия, получавате лицензиран държавен документ Свидетелство за професионална квалификация, по образец на МОН, валидно за всички държави членки на Европейския съюз. Минимална възраст – Навършени 16 години Минимално входящо образование – завършено основно образование Достъпни цени. Практическите занятия се провеждат в ресторанти под ръководството на управителите на ресторантите и главните готвачи.
Контакти: 0878353660, www.sjd3@abv.bg
Град: Бургас
Бургас
18.11.11г.
Вълова
0878353660, www.sjd3@abv.bg
Утвърден в сферата на професионалното обучение и одобрен от Агенцията по заетостта като доставчик на обучение Център за професионално обучение към „ЕС ЖИ ДИ” ЕООД с лиценз № 200812591 от НАПОО провежда квалификационен курс по: професия „ГОТВАЧ” Наименование и код на специалността: • 8110701 „ПРОИЗВОДСТВО НА КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ” Цели на обучението Основна цел на обучението по професия "Готвач", специалност "Производство на храни и напитки" е придобиване на знания и умения за реализацията им по придобитата специалност в ресторантьорството. Програмата е структурира на две нива на обучение: Първо ниво - Срок на обучение - 300 часа По теория - 100 часа, По практика – 200 часа При завършване на курса и успешно полагане на изпит, съгласно чл. 76 от Наредба № 4 / 16.04.2003 г., получавате Държавно удостоверение за проведеното професионално обучение по част от професия „Готвач”. Второ ниво - Срок на обучение 665 часа По теория - 319 часа, По практика – 346 часа След успешно завършване на курса и полагане на държавен изпит пред комисия, получавате лицензиран държавен документ Свидетелство за професионална преквалификация, по образец на МОН, валидно за всички държави членки на Европейския съюз. Минимална възраст - Навършени 16 години Минимално входящо образование – завършено основно образование Достъпни цени. Практическите занятия се провеждат в реален ресторант под ръководството на управителя и главния готвач на ресторанта. Записвания за курса на: 0878/862136, 0889/862187, 0894/220051. e-mail: uc_sjd3@abv.bg, www.uc-vizia.com
Контакти: 0878353660, uc_sjd3@abv.bg
Град: Бургас
Бургас
10.11.11г.
Вълова
0878353660, uc_sjd3@abv.bg
Център за професионално обучение с лиценз № 200812591 от Националната агенция за професионално обучение и ориентиране в гр. София и гр. Бургас провеждат лицензирано професионално обучение по професия „Фризьор, специалност Фризьорство разделена на модули за начинаещи: I - ви модул - материалознание; хигиена; подстригвания - мъжко, детско, дамско; филиране; навиване косата на ролки; къдрене; маслена баня; II - ри модул - Осветляване с кислородна вода Осветляване с блондор; частично осветляване; - с фолио и шапка; боядисване на косата в: тъмни тонове; червени тонове; светли тонове; поправка на цветове; смесване на бои; къносване; временни оцветители; боядисване на косата в два и повече цвята; III - ти модул - Изработване на ежедневна фризура с: - четка и сешоар; Изработване на въздушна, комбинирана с помощта на: четка, сешоар, маша, преса, плитки. Изработване на абитуриентска прическа; Изработване на булчинска прическа; Изработване на кокове; Изработване на коктейлна прическа; Курсовете се водят от майстор - стилисти. Записвания на адрес: гр. София, ул. „Иларион Макариополски № 15, 02/9311925, 0889/862187, 0894/220051, 0878/862177 и за гр. Бургас, ул. „Хан Аспарух” № 39, ет. 2, 056/989022, 0889862187, 0894220051, 0878862179, 0878342527. Работно време на центъра: 09. 30 – 17. 30 ч. e - mail: uc_sjd@abv.bg, http://uc-vizia.com
Контакти: 0889862187, uc_sjd@abv.bg
Град: Бургас
Бургас
13.10.11г.
Вълова
0889862187, uc_sjd@abv.bg
Утвърден в сферата на професионалното обучение и одобрен от Агенцията по заетостта като доставчик на обучение Център за професионално обучение към „ЕС ЖИ ДИ ЕООД с лиценз № 200812591 от НАПОО провежда квалификационен курс за част от професия „ГОТВАЧ, специалност Производство на храни и напитки Цели на обучението: Основна цел на обучението по професия Готвач, специалност Производство на храни и напитки е придобиване на знания и умения за реализацията им по придобитата специалност в ресторантьорството. Срок на обучение – 300 часа По теория – 100 часа, По практика – – 200 часа При завършване на курса и успешно полагане на изпит, съгласно чл. 76 от Наредба № 4 / 16. 04. 2003 г., получавате Държавно удостоверение за проведеното професионално обучение по част от професия „Готвач, специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки Професия „ГОТВАЧ Срок на обучение 670 часа По теория – 370 часа, По практика – 300 часа След успешно завършване на курса и полагане на държавен изпит пред комисия, получавате лицензиран държавен документ Свидетелство за професионална квалификация, по образец на МОН, валидно за всички държави членки на Европейския съюз. Минимална възраст – Навършени 16 години Минимално входящо образование – завършено основно образование Достъпни цени. Практическите занятия се провеждат в ресторанти под ръководството на управителите на ресторантите и главните готвачи.
Контакти: 0878353660, uc_sjd3@abv.bg
Град: Бургас
Бургас
01.09.11г.
Вълова
0878353660, uc_sjd3@abv.bg
Утвърден в сферата на професионалното обучение и одобрен от Агенцията по заетостта като доставчик на обучение Център за професионално обучение към „ЕС ЖИ ДИ” ЕООД с лиценз № 200812591 от НАПОО провежда квалификационен курс по: професия „ГОТВАЧ” Наименование и код на специалността: • 8110701 „ПРОИЗВОДСТВО НА КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ” Цели на обучението Основна цел на обучението по професия "Готвач", специалност "Производство на храни и напитки" е придобиване на знания и умения за реализацията им по придобитата специалност в ресторантьорството. Програмата е структурира на две нива на обучение: Първо ниво - Срок на обучение - 300 часа По теория - 100 часа, По практика – 200 часа При завършване на курса и успешно полагане на изпит, съгласно чл. 76 от Наредба № 4 / 16.04.2003 г., получавате Държавно удостоверение за проведеното професионално обучение по част от професия „Готвач”. Второ ниво - Срок на обучение 665 часа По теория - 319 часа, По практика – 346 часа След успешно завършване на курса и полагане на държавен изпит пред комисия, получавате лицензиран държавен документ Свидетелство за професионална преквалификация, по образец на МОН, валидно за всички държави членки на Европейския съюз. Минимална възраст - Навършени 16 години Минимално входящо образование – завършено основно образование Достъпни цени. Практическите занятия се провеждат в ресторант „Пещерата” под ръководството на управителя и главния готвач на ресторанта. Записвания за курса на: 0878/862136, 0889/862187, 0894/220051. e-mail: uc_sjd@abv.bg www.uc-vizia.com
Контакти: 0878862136, uc_sjd3@abv.bg
Град: Бургас
Бургас
30.08.11г.
Вълова
0878862136, uc_sjd3@abv.bg
Утвърден в сферата на професионалното обучение и одобрен от Агенцията по заетостта като доставчик на обучение Център за професионално обучение към „ЕС ЖИ ДИ” ЕООД с лиценз № 200812591 от НАПОО провежда квалификационен курс за част от професия „ГОТВАЧ”, специалност “Производство на храни и напитки” Цели на обучението: Основна цел на обучението по професия “Готвач”, специалност “Производство на храни и напитки” е придобиване на знания и умения за реализацията им по придобитата специалност в ресторантьорството. Срок на обучение – 300 часа По теория – 100 часа, По практика – – 200 часа При завършване на курса и успешно полагане на изпит, съгласно чл. 76 от Наредба № 4 / 16.04.2003 г., получавате Държавно удостоверение за проведеното професионално обучение по част от професия „Готвач”, специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки” Професия „ГОТВАЧ” Срок на обучение 670 часа По теория – 370 часа, По практика – 300 часа След успешно завършване на курса и полагане на държавен изпит пред комисия, получавате лицензиран държавен документ Свидетелство за професионална квалификация, по образец на МОН, валидно за всички държави членки на Европейския съюз. Минимална възраст – Навършени 16 години Минимално входящо образование – завършено основно образование Достъпни цени. Практическите занятия се провеждат в ресторанти под ръководството на управителите на ресторантите и главните готвачи. www.uc-vizia.com,
Контакти: 0878353660, uc_sjd3@abv.bg
Град: Бургас
Бургас
27.08.11г.
Вълова
0878353660, uc_sjd3@abv.bg
Индивидуална разработка на дипломни работи, магистърски тези и докторати, курсови работи, казуси и реферати по конкретно задание и тематика.
Контакти: 0887/900 639 0899/772 865,
Град: Бургас
Бургас
11.08.11г.
Радев
0887/900 639 0899/772 865,
Утвърден в професионалното обучение на кадри в сферата на услугите Център за професионално обучение с лиценз № 200812591 от НАПОО и одобрен от Агенцията по заетостта доставчик на обучение провежда целогодишно професионални курсове по МАНИКЮР, ДЕКОРАТИВЕН МАНИКЮР, ЛЕЧЕБЕН И КОЗМЕТИЧЕН ПЕДИКЮР, НОКТОПЛАСТИКИ. Занятията се провеждат в удобно за курсиста време: сутрин от 10,00 ч., следобед от 13,00 ч., на малки групи. Достъпни цени и възможност за разсрочено плащане, допълнителни отстъпки от цените при определени условия, квалифицирани преподаватели. Материалите за практическите занятия са осигурени от учебния център. Записвания на адрес: гр. София, ул. \"Иларион Макариополски\" – 15 (пресечка на бул. Хр. Ботев), 0889/862187, 0894/220051, 0878/862177, 02/9311925, И за гр. Бургас, ул. «Хан Аспарух» № 39 , ет.2 , 0889862187, 0878862179, 0894220051 www.uc-vizia.com, uc_vizia@abv.bg
Контакти: 056989056, uc_vizia@abv.bg
Град: Бургас
Бургас
19.03.11г.
Вълова
056989056, uc_vizia@abv.bg
Утвърден в сферата на професионалното обучение и одобрен от Агенцията по заетостта като доставчик на обучение Център за професионално обучение към „ЕС ЖИ ДИ” ЕООД с лиценз № 200812591 от НАПОО провежда квалификациоен курс по: професия ГОТВАЧ Наименование и код на специалността: • 8110701 ПРОИЗВОДСТВО НА КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ втора степен на професионална квалификация • Наименование и код на професионалното направление: • 811 ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И КЕТЕРИНГ Цели на обучението Основна цел на обучението по професия "Готвач", специалност "Производство на храни и напитки" е придобиване на знания и умения за реализацията им по придобитата специалност в ресторантьорството. Програмата е структурира на две нива на обучение: Първо ниво - Срок на обучение - 300 часа По теория - 120 часа, По практика – 180 часа При завършване на курса и успешно полагане на изпит, съгласно чл. 76 от Наредба № 4 / 16.04.2003 г., получавате Държавно удостоверение за проведеното професионално обучение по част от професия „Готвач”. Второ ниво - Срок на обучение 360 часа По теория - 140 часа, По практика – 220 часа След успешно завършване на курса и полагане на държавен изпит пред комисия, получавате лицензиран държавен документ Свидетелство за професионална пвалификация, по образец на МОН, валидно за всички държави членки на Европейския съюз. Минимална възраст - Навършени 16 години Минимално входящо образование – завършено основно образование Достъпни цени. Практическите занятия се провеждат в ресторанти под ръководството на главните готвачи и управителите на ресторантите. Записвания на адрес: гр. София, ул. "Иларион Макариополски" № 15 (пресечка на бул. Хр. Ботев), 0889/862187, 0894/220051, 0878/862177, 02/9311925, и за гр. Бургас, ул. «Хан Аспарух» № 39 , ет.2 , 0889862187, 0878862136, 0894220051, www.uc-vizia.com, uc_vizia@abv.bg
Контакти: 0878353660, uc_vizia@abv.bg
Град: Бургас
Бургас
19.03.11г.
Вълова
0878353660, uc_vizia@abv.bg
Подготвям ученици от І-ІVкл. по всички предмети /и немски език/.
Контакти: 0899316097,
Град: Бургас
Бургас
04.09.10г.
Серафимова
0899316097,
Център за тенис на маса. За любители, обучение в групи или индивидуално.
Контакти: 0886 46 00 05,
Град: Бургас
Бургас
16.04.10г.
Център за тенис на маса
0886 46 00 05,
Промоции лидл | Малки обяви София | Малки обяви Пловдив | Малки обяви Варна | Малки обяви Бургас | Малки обяви Русе | Малки обяви Стара Загора | Малки обяви Плевен
условия за ползване
Сайтът се продава