новини

Новини спорт Политика култура Новини шоу икономика бизнес България

Куриер5.com

Безплатни малки обяви

Малки обяви от всички градове

 

Изготвяне на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан съобразени с желанието на клиента и спецификата на фирмената дейност


Изтекла обява

Изготвяне на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан съобразени с желанието на клиента и спецификата на фирмената дейност

Счетоводна кантора „АКАУНТ ПЛЮС-МИНУС “ ЕООД предлага следните услуги:
• Изготвяне на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан съобразени с желанието на клиента и спецификата на фирмената дейност
• Обработка на счетоводните документи;
• Изготвяне и подаване в установените законови срокове изискуемите данъчни декларации съгласно Закон за корпоративното подоходно облагане
• Изготвяне и подаване на справка декларация по Закона за данък добавена стойност, следене и възстановяване на ДДС
• Регистрация и дерегистрация по Закона за данък добавена стойност
• Изготвяне на периодични счетоводни справки отразяващи текущия финансов резултат на дружеството
• Съставяне на справки за: вземания от клиенти, задължения към доставчици, наличности на стоки и материали, дълготрайните активи и амортизации
• Съставяне на счетоводен и данъчен амортизационен план, изчисляване и начисляване на амортизации
• Отчитане на материалните запаси и следене на складова наличност
• Изготвяне на платежни нареждания за данъци
• Съставяне на годишни счетоводни отчети и всички съпътстващи ги справки и приложения
• Изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация и всички съпътстващи я справки и приложения
• Изготвяне и подаване на годишни и текущи отчети за НСИ.

Контакти:
• гр. Русе ул. "Александровска" 1-3, вх.2, ет.5

• тел.: 082/858 071
• моб.: 0878178971
• 0888 220 113
• E-mail: julia_ju@abv.bg

уголеми
Град: Русе Контакти: Юлия Тодорова
0878178971, julia_ju@abv.bg

Обратно

Промоции лидл | Малки обяви София | Малки обяви Пловдив | Малки обяви Варна | Малки обяви Бургас | Малки обяви Русе | Малки обяви Стара Загора | Малки обяви Плевен
условия за ползване
Сайтът се продава