новини

Новини спорт Политика култура Новини шоу икономика бизнес България

Куриер5.com

Безплатни малки обяви

Малки обяви от всички градове

 

Категория: Всички
Снимка Обява Контакти
С Мейзитанг вие за месец може да отслабнете от 6 до 10 килограма и то без диети, без упражнения или каквито и да е странични ефекти. Meizitang са билковите хапчета с които ще намалите апетита си, ще забързате метаболизма си и ще свалите ненужните килограми и то бързо и лесно, без усилия. Meizitang е номер едно в борбата с излишните килограми.www.мейзитанг.com
Контакти: 0897735667, ivan_petrov3232@abv.bg
Град: София
София
29.09.16г.
иван
0897735667, ivan_petrov3232@abv.bg
Levitra е секс стимулант с активна съставка Vedenafil (Верденафил.Levitra е предназначена за терапия на еректилна дисфункция (затруднена ерекция).Levitra на Bayer ще ви помогне да имате твърда и здрав ерекция.Секс стимуланта Левитра действа, като пренасочва притока на кръв от тялото към пениса и така пениса става много по голям и много по твърд. С Levitra няма да се имате преждевременна еякулация( няма да се изпразвате бързо) С Levitra ще може да повторите без проблем. www.erekciq.com
Контакти: 0896378385, ivan_0896@abv.bg
Град: Габрово
Габрово
29.09.16г.
иван
0896378385, ivan_0896@abv.bg
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения + ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност ! Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие ! Офертата е валидна за Търговски и Акционерни Дружества от всички бизнес сектори и региони на страната . Оказваме перфектно съдействие и на фирми , регистрирани и работещи на територията на Европа . Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем ! ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба . Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма : ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ ! Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката . НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ ! ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ..... Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз начин за решение ! Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ ! гр.Велико Търново ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания GSM - 0884 57 80 53 - Е. Сандов http://noveconsultvt.blogspot.com
Контакти: GSM - 0884 57 80 53, noveconsult@abv.bg
Град: София
София
29.09.16г.
Е . Сандов
GSM - 0884 57 80 53, noveconsult@abv.bg
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения + ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност ! Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие ! Офертата е валидна за Търговски и Акционерни Дружества от всички бизнес сектори и региони на страната . Оказваме перфектно съдействие и на фирми , регистрирани и работещи на територията на Европа . Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем ! ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба . Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма : ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ ! Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката . НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ ! ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ..... Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз начин за решение ! Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ ! гр.Велико Търново ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания GSM - 0884 57 80 53 - Е. Сандов http://noveconsultvt.blogspot.com
Контакти: GSM - 0884 57 80 53, noveconsult@abv.bg
Град: Варна
Варна
29.09.16г.
Е . Сандов
GSM - 0884 57 80 53, noveconsult@abv.bg
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения + ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност ! Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие ! Офертата е валидна за Търговски и Акционерни Дружества от всички бизнес сектори и региони на страната . Оказваме перфектно съдействие и на фирми , регистрирани и работещи на територията на Европа . Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем ! ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба . Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма : ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ ! Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката . НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ ! ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ..... Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз начин за решение ! Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ ! гр.Велико Търново ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания GSM - 0884 57 80 53 - Е. Сандов http://noveconsultvt.blogspot.com
Контакти: GSM - 0884 57 80 53, noveconsult@abv.bg
Град: Пловдив
Пловдив
29.09.16г.
Е . Сандов
GSM - 0884 57 80 53, noveconsult@abv.bg
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения + ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност ! Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие ! Офертата е валидна за Търговски и Акционерни Дружества от всички бизнес сектори и региони на страната . Оказваме перфектно съдействие и на фирми , регистрирани и работещи на територията на Европа . Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем ! ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба . Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма : ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ ! Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката . НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ ! ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ..... Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз начин за решение ! Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ ! гр.Велико Търново ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания GSM - 0884 57 80 53 - Е. Сандов http://noveconsultvt.blogspot.com
Контакти: GSM - 0884 57 80 53, noveconsult@abv.bg
Град: Бургас
Бургас
29.09.16г.
Е . Сандов
GSM - 0884 57 80 53, noveconsult@abv.bg
Kamagra 4 x 100 mg е един много предпочитан секс стимулант поради своето качество и ниска цена.http://kamagrata.com
Контакти: 0885733197, ivan0888@abv.bg
Град: София
София
29.09.16г.
иван
0885733197, ivan0888@abv.bg
ЛИДА стара формула или както я знаем Lida Slim – силна Лида е един от най-мощните билкови продукти за отслабване.С Lida стара формула – Лида Слим вие ще отслабенете за месец от от 7 до 10 килограма ГАРАНТИРАНО !!! без диети или тренировки.Lida е най-доказания продукт в света за трайно и бързо отслабване.Спрете да си задавате въпроса КАК ДА ОТСЛАБНА?НАЙ-ДОБРИЯ ПРОДУКТ ЗА МНОГО БЪРЗО ОТСЛАБВАНЕ Е НАШАТА ЛИДА .www.otslabnah.com
Контакти: 0894973232, ivan_973232@abv.bg
Град: Варна
Варна
29.09.16г.
ivan
0894973232, ivan_973232@abv.bg
Черна мравка (Black Ant) е един от най-предпочитаните сексуални хапчета от мъже, известени с това, че действат много добре на мъжкото либидо.Черна Мравка се изразява с многократно увеличаване на сексуалното желание, удължена ерекция, здрава и твърда ерекция, вкарва повече кръв в пениса и така той става по голям и по- твърд от обикновено.Черна мравка предпазва от преждевременна еякулация, засилва се насладата от сексуален акт.www.erekciq.com
Контакти: 0896378385, ivan_0896@abv.bg
Град: Хасково
Хасково
28.09.16г.
иван
0896378385, ivan_0896@abv.bg
Фирма Алкасар-гр.Русе търси да назначи оператор на опаковъчни машини,на пълен работен ден,с постоянен трудов договор - предимство са умения за работа с мотокар и шофьорска книжка.
Контакти: 082522284, alcasar.ood@gmail.com
Град: Русе
Русе
28.09.16г.
А.Христославова
082522284, alcasar.ood@gmail.com
РИЗИТЕ СА ВТОРА УПОТРЕБА И СЕ ПРОДАВАТ НА ЕДРО - ОТ 50 БРОЯ НАГОРЕ,ЦЕНАТА ЗА БРОЙ Е ЕДИН ЛЕВ.ПРОДАВАМЕ И ЧАРШАФИ - ВТОРА УПОТРЕБА,ЦЕНА ЗА 10 КГ Е 5 ЛЕВА.
Контакти: 082522284, alti27@abv.bg
Град: Русе
Русе
28.09.16г.
БЕНИ
082522284, alti27@abv.bg
СТОКИ ЗА ЗДРАВЕ, ДОМ И ОФИС Подробна информация за тези стоки със снимки вижте в Интернет: www.albo-bg.com ** НОВО! ХИТ! МАГНИТНИ ПРЪСТЕНИ за ОТСЛАБВАНЕ: за палците на краката; за седмица отслабване 3-5 кг.; цена 5 лв.; 2 комплекта 9 лв. ** СВЕТОВЕН ХИТ! ОТСЛАБНИ С БИОМАГНИТИ НА УХОТО „NANO-SLIM”- САЩ от 15 до 24 кг./мес.; цена от 40 на 19 лв.; гаранция 1 г. ** ПАРОЧИСТАЧКА „Стийм Моп Х5”; от 250 лв. на 109 лв.+2 подаръка; гаранция 1 г.; триъгълни подложки 6 лв.; извънгаранционен ремонт ** УЛТРАЗВУКОВА мини ПЕРАЛНЯ EVRO; пере безплатно с варовита вода; джобен размер Ф7х1,8 см.;230 гр.; 15W;.цена от 70 на 39 лв. ** За всеки дом! КУХНЕНСКО РЕНДЕ Nicer Dicer Plus от 10 части за зеленчуци и плодове, супер цена: от 119 лв. на 29 лв.; гаранция 1 г. ** Здраве: СИЛИКОНОВА ЩИПКА ПРОТИВ ХЪРКАНЕ; китайски патент; щипката се поставя в носа преди лягане; шокова цена само 8 лв.! ** Здраве: МАГНИТЕН ЛЕЧЕБЕН КОЛАН с 32 магнита; лекува дископатии, шипове, лумбаго, ишиас, артроза и др.; ЦЕНА от 60 на 28 лв. ** Здраве: ТУРМАЛИНОВ ЛЕЧЕБЕН КОЛАН; облегчава болките в гръбнака и кръста, супер намаление от 72 лв. на 18 лв. ** Здраве: ТУРМАЛИНОВА ЛЕЧЕБНА ЯКА срещу болки във врата, раменете и главата; шоково намаление от 39 лв. на 18 лв. ** Здраве: ТУРМАЛИНОВА НАКОЛЕНКА срещу болки в колената; по-ефективна от наколенките на д-р Ливайн; цена от 49 лв. на 19 лв. ** Здраве: ТУРМАЛИНОВ КОЛАН ЗА РАМЕНЕ И ГРЪБ; премахва болките във врата, при главоболие, безсъние и др.; цена 28 лв. ** Здраве: ТУРМАЛИНОВА ПРЕВРЪЗКА ЗА ОЧИ; срещу болки и умора в очите; гарантира спокоен сън; супер намаление от 29 на 9 лв. ** Здраве: НАД 2 млн. СА ОТКАЗАЛИ ЗАВИНАГИ ПУШЕНЕТО с метода ZEROSMOKE, шокова цена от 60 лв. на 29 лв.; гаранция 1 г. ** Здраве: СЛУХОВ АПАРАТ LOUD N CLEAR; усилване до 130 db; дизайн като слушалката за GSM; размери: 60х22х19 мм; 20 гр.; цена 29 лв. ** УРЕД ЗА ПРОГОНВАНЕ НА ХЛЕБАРКИ чрез електромагнитни излъчвания; включва се в контакт; цена 38 лв.; гаранция 1 г. ** УРЕД ЗА СКОРОСТНО УЛТРАЗВУКОВО ИЗКУСТВЕНО ОТЛЕЖАВАНЕ НА СПИРТНИ НАПИТКИ „ЕXPERT-M”; цена 129 лв.,гаранция 1 г. ** КЕРАМИЧЕН НОЖ Yoshi blade, 40% по твърд от стоманата; подарък КЕРАМИЧНА БЕЛАЧКА, цена от 60 лв. на 28 лв., гаранция 1 г. ** АЛАРМЕНА СИСТЕМА 110 dB с кодов табулатор срещу кражби в жилища, магазини, офиси, складове и др.; цена 29 лв.; гаранция 1 г. ** МНОГОФУНКЦИОНАЛНА МАСИЧКА Т8 ЗА ЛАПТОП с два вентилатора; десетки разположения; наклон до 900; цена 48 лв. гаранция 1 г. ** АЛАРМА на ключодържател срещу кражби, загубване на дете, или домашен любимец, забравяне на лични вещи и др.; цена 38 лв. ** ГРИВНИ “POWER BALANCE” на НАСА- САЩ; размери: 17,5, 19 и 20,5 см.; цветове; бяло, черно и безцветно ; супер цена 6 лв. ** ТЪРГОВСКА ВЕЗНА пазарна, ценоизчисляваща до 40 кг., точност 5 гр. с три дисплея от двете страни, цена от 250 лв. на 78 лв. ** ДОМАШНА ВЕЗНА до 5 кг. с точност до 1 гр.; захранване с батерии; цена 29 лв.; адаптор за захранване от ел.мрежа 7 лв. ** ЕЛЕКТРОННО КАНТАРЧЕ до 40 кг. и точност до 10 гр.; четириразряден дисплей; размери: 165х75х25 мм; тегло 120 гр.; цена 15 лв. ** ПРИСТАВКА ЗА ЧЕШМА С ОЦВЕТЯВАНЕ НА ВОДАТА в синьо и червено, при температурата до и над 350С, цена 18 лв.; гаранция 1 г. ** РЪЧЕН БОКС ЗА РЪКАТА ЗА САМОЗАЩИТА; метален, за 4 пръста; размери: 112х63х7 мм; тегло 100 гр.; цвят: сребрист; цена 4,80 лв. ** КОЛАН ЗА ИЗПРАВЯНЕ НА СТРОЙНА СТОЙКА PIIN TO SEZUZI BELT; за поддържане на стройна фигура; цена от 18 на 9 лв.; гаранция 1 г. ** НОВО! ХИТ! За първи път у нас! ТОРБИЧКА POTATO EXPRESS СВАРЯВА КАРТОФИТЕ за 4 мин. в микровълнова фурна!; цена 10 лв. ** ЗА ДРЕСИРАНЕ НА КУЧЕТА; обхват 300-500 м.; команди: вибрации, шокова, звукова, светлинна; LCD екран; цена от 148 на 88 лв. гаранция ** Здраве: КОСМОДИСК „АКТИВ” срещу болки в кръста; супер намаление от 149 лв. (реклама по ТV) на 29 лв.; гаранция 1 г. ** Здраве: МАГНИТНИ НАКОЛЕНКИ на д-р Ливайн- САЩ срещу болки в коляното, супер цена с намаление от 60 лв. на 18 лв.; гаранция 1 г. ** Здраве: МАГНИТЕН МАСАЖОР ЗА ГРЪБ на д-р Ливайн- САЩ срещу болки в гърба и кръста; супер цена от 60 лв. на 18 лв.; гаранция 1 г. ** Здраве: МАГНИТЕН КОЛАН на д-р Ливайн- САЩ; подарък: магнитна лента за ръка и наколенка; цена от 50 лв. на 29 лв. ** Здраве: НОВ УРЕД ЗА СРЕБЪРНА ВОДА "Volcano Dr. Silver 101+" на НАСА–САЩ за 20 000 литра със 101 лечебни билки и растения; СПЕСТЯВАТЕ над 3000 лв.; в аптеките 1 л. е над 30 лв.; цена: 78 лв.; гаранция 1 г.; старият уред за 69 лв. вече не се произвежда. ** Здраве: КОСМОДИСК оригинал; по телевизията се рекламира за 129 лв.; супер шокова цена 29 лв.; спестявате 100 лв.; гаранция 1 г. ** Здраве: ЛАЗЕРНА ЧЕТКА GROW COMB СРЕЩУ ОПЛЕШИВЯВАНЕ и растеж на нова коса; само 10 мин. масажиране 3 пъти седмично; подарък комплект за маникюр и ръчен масажор, цена от 220 лв. на 29 лв.; гаранция 1 г. ** Здраве: ЛЕЧЕБНИ ЕНЕРГИЙНИ NRG карти – САЩ за 51 най-разпространени заболявания; цена от 50 лв. на 19 лв.; гаранция 1 г. ** Здраве: СИСТЕМА ЗА ИЗБЕЛВАНЕ НА ЗЪБИ „WHITELIGHT”- САЩ при домашни условия; цена 18 лв. ** Здраве: ЗАЩИТНИ СТИКЕРИ за GSM със зодии, позлатени, блокиращи вредните електромагнитни излъчвания 99,9%; супер цена 19 лв. ** Здраве: МАГНИТНО ТИТАНИЕВА ГРИВНА за намаляване на високото кръвно; супер намаление от 59 лв. на 28 лв.; гаранция 1 г. ** Здраве: НОВО! ХИТ! ПИСАЛКА ЗА ИЗБЕЛВАНЕ НА ЗЪБИ TEETH WHITENING PEN; 2 пъти дневно; за около 30 дози; цена 9,80 лв. ** Здраве: АНТИЦЕЛУЛИТЕН мини, РЪЧЕН ВИБРОМАСАЖОР “MIMO” с 3 батерии; супер цена 9 лв.; адаптор за ток 4 лв.; гаранция 1 г. ** Здраве: ПОДДЪРЖАЩА НАКОЛЕНКА „КОСМОДИСК съпорт”; лепяща лента за пристягане; универсален размер; шокова цена 29 лв. ** Здраве: УРЕД ЗА КОМПЛЕКСНА ТЕРАПИЯ НА ОРГАНИЗМА– Китай; цена 290 лв.; гаранция 1 г. ** Здраве: ЕЛЕКТРОИМПУЛСЕН МАСАЖОР ЗА ФИЗИОТЕРАПИЯ "АШИ"- Китай; лекува високо кръвно, главоболие, астма, гастрит, артрит и др.; 7 метода на терапия, 15 нива на интензивност и 2 електроимпулсни самозалепващи електрода; цена 38 лв. ** Здраве: ЛАЗЕРНА ЧЕТКА „Grow Comb” против оплешивяване и поникване на нова коса, шоково намаление от 220 на 78 лв., гаранция 1 г. ** Здраве: ВИБРОМАСАЖИРАЩ КОЛАН Velform със сауна ефект от 40 до 600С, 3 режима на вибрации, цена от 140 на 48 лв., гаранция 1 г. ** Здраве: ОЗОНАТОР ЗА ВЪЗДУХ, ВОДА, ХРАНИ и др.; супер цена от 170 лв. намаление на148 лв.; гаранция 1 г. ** Здраве: ПЛАСТИРИ ЗА ДЕТОКСИКАЦИЯ НА ТЯЛОТО; алтернатива на детоксикаторите; цена за кутия 10 бр. 5 лв. ** Здраве: УРЕД ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА СРЕБЪРНА ВОДА”D-r Silver УНИВЕРСАЛ” за 60 000 литра сребърна вода; в аптеките 100 грама сребърна вода е с цена над 3 лв.; цена на уреда 129 лв.; гаранция 1 г. ** Здраве: ЕПИЛАТОР ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ОКОСМЯВАНИЯТА по тялото; с батерии; цена от 70 на 38 лв.; гаранция 1 г. ** СВЕТОВЕН ХИТ! СГЪВАЕМ НОЖ сгънат с размери на кредитна карта; тегло 13 гр.; удобен за носене; цена от 40$ на14 лв. ** КОМПРЕСОР за автомобилни гуми, колелета, дюшеци, топки, играчки и др.; захранване от колата 12V; шоково ниска цена 19 лв. ** РОЛКИ „Magic Leveragе” за привлекателни къдрици на дамски прически; 18 ролки; цена 8 лв. ** АДАПТОР (АНТЕНА) за безплатно прихващане на Интернет от разстояние 2-3 км.; супер цена 48 лв.; гаранция 1 г. ** РАДАР-ДЕТЕКТОР Super Ka Plus засича радарите и пътните камери на КАТ от разстояние 1,0-2,5 км.; шокова цена 88 лв.; гаранция 1 г. ** ГОРИВОСПЕСТИТЕЛ 10-30% „FUEL SHARK”- Япония, за икономия на всякакъв вид горива и МПС при 12V на запалката; цена 27 лв. ** ЗАЛИЧИТЕЛ НА ДРАСКОТИНИ „FIX IT PRO”- САЩ за автомобили, мотори и др. независимо от цвета; цена 9 лв ** АЛКОХОЛЕН ЦИФРОВ ТЕСТЕР тип “Дрегер” с часовник и термометър; до 1,9 промила; тегло 90 гр.; цена 29 лв.; гаранция 1 г. ** GPS АВТОНАВИГАТОР “NAVITECH-601” за шофьори; карти на 400 селища у нас; цена 198 лв.; гаранция 1 г. ** ТРАКЕР GSM/GPRS /GPS за откриване на откраднати коли, стоки, вещи и др. чрез сателитна връзка и GSM; цена 198 лв. ** ПАРКТРОНИК ЗА ПАРКИРАНЕ НА МПС на заден ход; 4 сенсора на задната броня и дисплей за разстоянието; цена 49 лв.; гаранция 1 г. ** Мини МИКРОФОН ЗА ПОДСЛУШВАНЕ (тип “Бръмбар”) със SIM карта чрез GSM; цена от 80 лв. на 48 лв.; гаранция 1 г. ** ОРГАНАЙЗЕР ЗА ДАМСКА ЧАНТА, 2 бр. вложки за различни чанти; може и една в друга за 70 различни предмета, в черно, цена 8 лв. ** ОРГАНАЙЗЕР ЗА ОБУВКИ, за 12 чифта, размери: 54х64х12 см., а на 12 отделения: 27х10,5х12 см.; цена от 14 лв. на 8 лв. ** ОРГАНАЙЗЕР ЗА СЕДАЛКИ НА АВТОМОБИЛ “MERIDIAN”, размери: 37х54 см.; цвят: черен; цена 18 лв.; гаранция 1 г. ** ОРГАНАЙЗЕР ЗА ДАМСКИ БИЖУТА И АКСЕСОАРИ-двулицев; размери: 43х80 см.; 9 реда по 3 джоба 13х7 см.; цена 12 лв. ** ОРГАНАЙЗЕР ЗА ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ; твърд алуминиев корпус във вид на табакера; различни цветове; цена 4 лв. ** СТЯГАЩО ДАМСКО БЕЛЬО с презрамки; размер само XXXL; цвят: телесен и черен; микрофибърна материя; цена 18 лв. ** ДЕТЕКТОР ЗА ОТКРИВАНЕ НА ФАЛШИВИ БАНКНОТИ; резервни лампи 4 лв.; цена 18 лв. ** ЕЛЕКТРОШОКОВА САМОЗАЩИТА във вид на GSM, зашеметява нападателя за няколко минути.; цена 38 лв.; гаранция 1 г. ** ЗАГЛУШИТЕЛНИ КАЛЪФКИ ЗА GSM /вместо да се изключва и включва мобифона/ ; размери 140х95 мм; цена 14 лв. ** ДЕКАРБОНИЗАТОР ЗА ПЕРАЛНИ, замества праха “Калгон”; срок вечен; цена 29 лв.; гаранция 1 г. ** ШНУРОВЕ и МАТЕРИАЛИ за МАРТЕНИЦИ; гранчета по 50 м; 160 вида; 9 дебелини; мъниста; опаковки и всичко за мартениците ** ЕЛЕКТРОНЕН НАШИЙНИК ЗА ДРЕСУРА НА КУЧЕТА; 2 вида вибрации; дистанционно с обхват до 100 м; цена 58 лв.; гаранция 1 г. ** КРАЧКОМЕР за измерване броя на крачките при разходка, цена 5 лв. ** АВТОМАТИЧЕН ПОВОД 5 м. за кучета; удобна ръкохватка; застопоряване; избор на цвят; тегло само 200 грама; супер цена 18 лв. Подробна информация за горните стоки със снимки вижте в Интернет: www.albo-bg.com ПОКУПКИ: СОФИЯ, пазар "Борово" павилион №12; (срещу входа на супермаркет Европа) или изпращане по куриер на фирма „Еконт Експрес” с наложен платеж и получаване на следващия ден, а до селища без офис на фирма Еконт Експрес- до три работни дни. Куриерска такса за пратки до 1 кг. при получаване от офиса на Еконт е 3,20 лв., до адрес 5,30 лв., а до селища без офис на Еконт такса 6,60 лв. Таксата за наложен платеж е с намаление 2%,! За приоритетен час на доставка и в събота до адрес се заплаща допълнителна такса 3,50 лв. Препоръчва се поради предимствата пратките да се получават от офиса на „Еконт Експрес” в удобно за вас време от 9 до 18 ч., а не цял ден да се чака куриерът да донесе пратката. Клиентите ползват намаление на куриерската такса -20%! Транспорт до пазар БОРОВО: тролейбуси №2 и №9 (последна спирка) и автобус №204 (предпоследна спирка). КОНТАКТИ И ПОРЪЧКИ: 0887/255 692; 0876/702 828; 02/855 2635; albods@abv.bg ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ: www.albo-bg.com; www.albobg.com; www.albo-bg.info
Контакти: 0887255692, albods@abv.bg
Град: София
София
28.09.16г.
Димитър СТОЯНОВ
0887255692, albods@abv.bg
КЛЮЧОВИ ДУМИ: стикери, самозалепващи, защита, предпазва, GSM, мобифони, радиация, тумори, рак, главоболие, умора, стрес, сърдечносъдови заболявания.премахва 99,9%, увеличава, срок, зареждане, батерия, забрана за деца до 15 г., за таблети, компютри и др. СТИКЕР ЗА GSM, ЗДРАВЕ и др. ПРЕДИМСТВА- 5 лв.; 3 бр.-10 лв. ЗАЩИТЕН СТИКЕР ЗА GSM ОТ ЕЛЕКТРОМАГНИТНО ЛЪЧЕНИЕ ЗА ВАС И СЕМЕЙСТВОТО и др. ПРЕДИМСТВА! * GSM СА ПО-ВРЕДНИ ОТ ЦИГАРИТЕ! БУМ НА ТУМОРИ В МОЗЪКА И ОЧИТЕ! * ЗАЩИТНИЯТ СТИКЕР ЗА GSM НЕУТРАЛИЗИР 99,9% ЕЛЕКТРОМАГНИТНАТА РАДИАЦИЯ, 2-3 ПЪТИ УВЕЛИЧАВА СРОКА И 50% ВРЕМЕТО ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА НА GSM! * В МНОГО СТРАНИ Е ЗАБРАНЕНО ДЕЦА ДО 15-18 г. ДА ПОЛЗВАТ GSM! * ЗАЛЕПЕТЕ ЗАЩИТЕН СТИКЕР ВЪРХУ БАТЕРИЯТА НА GSM ЗА ДА ПРЕДПАЗИТЕ СЕБЕ СИ И СВОЕТО СЕМЕЙСТВО ОТ ВРЕДНОТО ЕЛЕКТРОМАГНИТНО ЛЪЧЕНИЕ! ! Мобилните телефони отдавна са неизменна част от ежедневието на човека. Но запознати ли сме с негативните последици от използването на мобилния телефон върху нашето здраве. През последните години се забелязва значителна публичност по отношение на реалните страхове на медицината от електромагнитните вълни, излъчвани от мобилните телефони, като причина за мозъчни тумори и много други сериозни заболявания и увреждания на човешкото здраве. Многобройни са в последно време публикациите в медиите за опасността на предавателните антени по покривите, а се оказа че радиационните излъчвания от мобифоните са много по-вредни и опасни за човешкото здраве. Мобифоните генерират електромагнитни вълни, които се изпращат директно от ушния канал към мозъка. Тяхното продължително въздействие при разговори, особено при децата, крие извънредно голяма опасност. Когато използваме GSM, тялото ни поглъща микровълнова радиация, факт, който е потвърден от многобройни научни институции и учени. Сериозните последици за нашето здраве се изразяват в главоболие, умора, стрес, сърдечносъдови заболявания. Особено тези последици са опасни за детския организъм и затова в много страни е забранено децата да използват мобифони, а учениците да си разменят само текстови съобщения /SMS/. . След многогодишни изследвания на 13 хил. души от 13 страни учените са доказали връзката между мобилните телефони и появата на мозъчни тумори. Освен това хората, които често говорят по GSM страдат по-често от рак от останалите. Учените твърдят, че мобифоните изпращат в главата на човека 217 електромагнитни импулса на минута. Решението на тези проблеми е използването на антирадиационен защитен стикер, който поглъща почти 100% от излъчваната вредна радиация. Защитният стикер е научна иновация и новост в сферата на здравеопазването, която ще Ви помогне срещу вредните последици за вашето здраве. Защитният стикер срещу вредните електромагнитни излъчвания е патентован в Европейския патентен офис и притежава международен патент. Ефективността на стикера и осигуряваната от него степен на защита е официално документирана от експертите на Световната здравна организация. Стикерът се залепва върху горната част на батерията или върху задната капачка на телефона в горната и част, в близост до приемната антена. Ежедневните продължителни разговори, особено при децата могат да доведат до сериозни проблеми със здравето. Не подценявайте тази сериозна опасност за вашето здраве и вземете своевременно мерки като използвате защитен самозалепващ стикер. ВИДЕОКЛИПОВЕ: https://youtu.be/9VxEZV7MSoo https://youtu.be/eI1tX3C419c https://youtu.be/i7NxAOrCYN8 Защитният стикер е подходящ също така и за таблети, компютри (залепват се на ъглите), телевизори и др. Той е с размери 3х5 см. Има различни видове защитни стикери, но този е с най-ниска цена. Учените продължават изследванията за вредното влияние на мобилните телефони върху човешкото здраве. Произход: Япония ПРОМОЦИОНАЛНА ШОКОВА ЦЕНА: 5 лв., за 2 бр.-8 лв. и 3 бр.-10 лв. ПОКУПКИ: София, пазар "Борово", павилион 12 (срещу входа на затворения супермаркет Европа) или по куриер на”Еконт Експрес”, такса при получаване от офиса 4,10 лв., (да се посочва името на офиса, а не адреса) и до адрес 6,50 лв. и получаване на следващия ден, а до селища без офис на Еконт таксата е 7,80 лв. и получаване до три работни дни. Името на най-близкия офис вижте в сайта: http://www.econt.com/offices/ За предпочитане е получаване от офиса в удобно за вас време, а не да се чака куриера цял ден, а в събота да се доплаща допълнителна такса, както и при повишаване цената на бензина. КОНТАКТИ: 0887/255 692; 02/855 2635; 0876/702 828 albods@abv.bg ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ: www.albo-bg.com www.albobg.com
Контакти: 0887255692, albods@abv.bg
Град: София
София
28.09.16г.
Димитър СТОЯНОВ
0887255692, albods@abv.bg
стара формула или както я знаем Lida Slim – силна Лида е един от най-мощните билкови продукти за отслабване.С Lida стара формула – Лида Слим вие ще отслабенете за месец от от 7 до 10 килограма ГАРАНТИРАНО !!! без диети или тренировки.Lida е най-доказания продукт в света за трайно и бързо отслабване.Спрете да си задавате въпроса КАК ДА ОТСЛАБНА?НАЙ-ДОБРИЯ ПРОДУКТ ЗА МНОГО БЪРЗО ОТСЛАБВАНЕ Е НАШАТА ЛИДА .www.otslabnah.com
Контакти: 0894973232, ivan_973232@abv.bg
Град: Пазарджик
Пазарджик
28.09.16г.
ivan
0894973232, ivan_973232@abv.bg
Kamagra Gel са едни от най-предпочитаните секс стимуланти поради своето лесно приемане и бързо действие, ниска цена, страхотни вкусове и никакви странични ефекти.http://kamagrata.com
Контакти: 0885733197, ivan0888@abv.bg
Град: София
София
28.09.16г.
иван
0885733197, ivan0888@abv.bg
Lida Slim или както я знем Lida стара формула е най-силния и качествен билков продукт за много бързо и лесно отслабване.Само за месец ще свалите от 6 до 12 килограма, без диети или тренировки. Гарантираме, че всеки един използвал от нашата оригинална Lida Slim е отслабнал и е останал наш клиент, който ни е благодарил и препоръчал на близки и познати. www.lidaoriginalna.com
Контакти: 0889191884, ivan_0889@abv.bg
Град: Хасково
Хасково
27.09.16г.
иван
0889191884, ivan_0889@abv.bg
С Мейзитанг вие за месец може да отслабнете от 6 до 10 килограма и то без диети, без упражнения или каквито и да е странични ефекти. Meizitang са билковите хапчета с които ще намалите апетита си, ще забързате метаболизма си и ще свалите ненужните килограми и то бързо и лесно, без усилия. Meizitang е номер едно в борбата с излишните килограми.www.мейзитанг.com
Контакти: 0894973232, ivan_petrov3232@abv.bg
Град: София
София
27.09.16г.
иван
0894973232, ivan_petrov3232@abv.bg
Не ВИ плащат парите, дължат Ви пари – 0898/82 97 24 1.Събиране на дългове от фирми и физически лица, когато не Ви плащат доброволно; 2.Подписали сте договор – не Ви плащат по него; 3.Издали сте фактура – нямате плащане; 4.Подписан Ви е записна заповед – не Ви се плаща по нея; 5. Не Ви се издължават навреме при подписан договор за заем; 6. Станали сте поръчител на добра воля, трябва да плащате вместо друг – уреждаме Вашия проблем; 7. Дали сте имот в гаранция, обезпечение, сега трябва да плащате Вие вместо друг – разрешаваме Вашите проблеми; 8. Ипотечните кредити – наш проблем вече – не Ваш; 9.Доброволно и принудително събиране на дългове; 10.Ако не действате навреме за събиране на Вашите вземания е възможно да изтече давността и вече нямате право; 11.Изкупуване на задължения при определени условия; 12.Уреждане на „лоши” кредити; 13.Ако Ви се обаждат за неплатени дългове; 14. Организиране на Вашия бизнес при множество дългове. Ние се грижим за Вас, Вие трябва само да се обадите! „ДЕЛОВИ ГРУП” ООД град Пловдив, ул. „Драва” № 5 0898 82 97 24
Контакти: 0898829724, mikaram@abv.bg
Град: Пловдив
Пловдив
27.09.16г.
ДЕЛОВИ ГРУП ООД
0898829724, mikaram@abv.bg
Секс стимулант черна мравка е наистина страхотен продукт с който ще задоволите и най – претенциозния си партньор. Черна мравка се използва от милиони мъже. Искате да подобрите сексуалния си живот? Решението е едно Черна мравка! http://topstimulanti.com
Контакти: 0897735667, ivan_petrov667@abv.bg
Град: Габрово
Габрово
27.09.16г.
иван
0897735667, ivan_petrov667@abv.bg
Виагра е много добре познат сексуален стимулант. Когато се заговори за Viagra, винаги се вижда усмивка на лицето. Това е може би един от най-известните секс хапчета, добре познати на пазара и използвани от хиляди мъже за повдигане на сексуалното либидо (мощ), подобряване на ерекцията, задържане на преждевременна еякулация и подобрено усещане при възбуда.www.erekciq.com
Контакти: 0896378385, ivan_0896@abv.bg
Град: Хасково
Хасково
27.09.16г.
иван
0896378385, ivan_0896@abv.bg
За всички, които имат желание за допълнителна квалификация, но нямат възможност да отделят време за присъствени курсове, специално разработеният дистанционен курс по "Маркетинг и бранд мениджмънт", предоставя пълна подкрепа от преподавател и международен сертификат! 1st Business Cetificate Bulgaria гарантира професионално обучение, съобразено изцяло с Вашето ежедневие. Без ограничения в достъпа и крайни срокове за завършване! Обучението „Маркетинг и бранд мениджмънт” предоставя основополагащи знания за всички, които са решили да работят в сферата на маркетинг услугите. Основни теми, застъпени в обучението:  Основни характеристики на маркетинга;  Консуматорското поведение;  Определяне на пазарни сегменти и избор на целеви пазари;  Пазарните проучвания като информационен източник;  Инструменти на Маркетинга;  Ценова политика и умения за договаряне;  Дистрибуционна политика;  Канали за комуникация;  Управление на услугите;  Маркетингов план. Стратегии на меркетинговия микс. 1st Business Certificate са бизнес обучения за повишаване на квалификацията, разработени от преподавателски екип на Виенския икономически университет. Обученията на 1st Business Certificate са сертифицирани от TÜV и дават универсални, стандартизирани теоретични и практически познания. Повече информация относно пълната програма на обучението, както и въпроси за протичането на курса, можете да се обърнете към нас на телефон: +359 888 00 6960 или на имейл: office@1bc.bg. Очакваме Ви!
Контакти: 0888 00 69 60, office@1bc.bg
Град: София
София
27.09.16г.
Агенция Кариера ООД
0888 00 69 60, office@1bc.bg
Стратира записването за нова есенна група на обучение "Управление на човешки ресурси, курс с международен сертификат". Очакват Ви: - висок стандарт на обучение, съобразен с условията на Международната мрежа за бизнес образование (IBEN); - специално подбрани теми; - интерактивност и практическа насоченост; - множество казуси; - възможност за събеседване и обмяна на опит; - достъпно представена информация от експерти в областта на бизнес обученията; - международен сертификат за завършено обучение (OEEC). Заявете своето място до 30/09/2016г и вземете 10% отстъпка от стойността на обучението! За повече информация относно предстоящия курс пo "Управление на човешки ресурси", както и програма на самото обучение, можете се свържете с нас на тел: +359 888 00 69 60 или на имейл: office@1bc.bg
Контакти: 0888 00 69 60, office@1bc.bg
Град: София
София
27.09.16г.
Агенция Кариера ООД
0888 00 69 60, office@1bc.bg
Kamagra 4 x 100 mg е един много предпочитан секс стимулант поради своето качество и ниска цена.http://kamagrata.com
Контакти: 0885733197, ivan0888@abv.bg
Град: Хасково
Хасково
27.09.16г.
иван
0885733197, ivan0888@abv.bg
Вижте новата колекция пролет 2016 на фирма Caramella Fashion. Ако искате да се почувствате красиви. изберете някоя от дизайнерските модели, ръчно направени с най-високо качество. Ниски цени, безплатна доставка и отстъпка за лоялни клиенти.. За повече информация : http://caramella-online.com/
Контакти: 359876171153, carammela-online@mail.bg
Град: София
София
27.09.16г.
Мирослава Иванова
359876171153, carammela-online@mail.bg
Lida Slim или както я знем Lida стара формула е най-силния и качествен билков продукт за много бързо и лесно отслабване.Само за месец ще свалите от 6 до 12 килограма, без диети или тренировки. Гарантираме, че всеки един използвал от нашата оригинална Lida Slim е отслабнал и е останал наш клиент, който ни е благодарил и препоръчал на близки и познати.www.lidaoriginalna.com
Контакти: 0889191884, ivan_0889@abv.bg
Град: Стара Загора
Стара Загора
26.09.16г.
иван
0889191884, ivan_0889@abv.bg
CIALIS АПТЕЧЕН Циалис / Cialis е с основна съставка таданафил. Много качествен продукт за мъжка ерекция на страхотна цена. Sex stimulant CIALIS е един много търсен продукт. Циалис е просто уникален секс стимулант, cialis е най-търсения и най-използвания секс стимулант от милиони мъже по целия свят.http://topstimulanti.com
Контакти: 0897735667, ivan_petrov667@abv.bg
Град: София
София
26.09.16г.
иван
0897735667, ivan_petrov667@abv.bg
Meizitang е най-известния билков продукт за бързо отслабване в целия свят. От много години се е разработвала специална билкова технология за бързо отслабване, която се нарича Мейзитанг.www.мейзитанг.com
Контакти: 0894973232, ivan_petrov3232@abv.bg
Град: Габрово
Габрово
26.09.16г.
иван
0894973232, ivan_petrov3232@abv.bg
Черна мравка (Black Ant) е един от най-предпочитаните сексуални хапчета от мъже, известени с това, че действат много добре на мъжкото либидо.Черна Мравка се изразява с многократно увеличаване на сексуалното желание, удължена ерекция, здрава и твърда ерекция, вкарва повече кръв в пениса и така той става по голям и по- твърд от обикновено.Черна мравка предпазва от преждевременна еякулация, засилва се насладата от сексуален акт.www.erekciq.com
Контакти: 0896378385, ivan_0896@abv.bg
Град: Варна
Варна
26.09.16г.
иван
0896378385, ivan_0896@abv.bg
Kamagra Gel са едни от най-предпочитаните секс стимуланти поради своето лесно приемане и бързо действие, ниска цена, страхотни вкусове и никакви странични ефекти.http://kamagrata.com
Контакти: 0885733197, ivan0888@abv.bg
Град: Пловдив
Пловдив
26.09.16г.
иван
0885733197, ivan0888@abv.bg
Извозване на битови отпадъци, доставяне на материали, пясък,почистване на мазета и тавани, ниски цени.
Контакти: 0888961948, Stefann_1990@abv.bg
Град: София
София
25.09.16г.
Стефан Иванов
0888961948, Stefann_1990@abv.bg
Промоции лидл | Малки обяви София | Малки обяви Пловдив | Малки обяви Варна | Малки обяви Бургас | Малки обяви Русе | Малки обяви Стара Загора | Малки обяви Плевен
условия за ползване